Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Vital10, 27e plaats MKB Innovatie Top 100 2017

Hou mensen langer gezond met zorg ‘on demand’ en een positieve stimulans

Meer dan 70% van de ziektelast in de westerse wereld wordt veroorzaakt door slechts 10 beïnvloedbare risicofactoren: verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol, verhoogde bloedsuiker, bewegingsarmoede, roken, ongezonde voeding, overgewicht, stress, slaapgebrek, overmatig alcoholgebruik en verkeerd medicijngebruik.

Deze factoren hebben invloed op de meeste chronische ziekteprocessen. Door de vergrijzing en toename van chronische aandoeningen, neemt de druk op het zorgstelsel toe. Met het onder controle houden en positief beïnvloeden van deze risicofactoren is er voor de mens, de gezondheidszorg als voor de maatschappij veel te winnen.

Cliënt kan zelf zijn gezondheid monitoren

Vital10 heeft een laagdrempelige  en stimulerende aanpak ontwikkeld gericht op deze vitale gezondheidsfactoren (de Vital10 Essentials) en het ondersteunen van zelfmanagement. Doel: (behouden van) vitaliteit en gezondheid. Het is daarnaast met de huidige technieken steeds beter mogelijk om bij chronisch zieke patiënten parameters thuis te meten en daarover zo nodig via het persoonlijk gezondheidsdossier contact te hebben met een dokter op afstand. Met dit concept heb je altijd een dokter en je medisch dossier bij de hand.

Via een digitaal platform kan de cliënt zijn gezondheid in de gaten houden en m.b.v. een loyaliteitsprogramma wordt hij gestimuleerd om actie te (blijven) ondernemen en zijn vitaliteit te bevorderen. De deelnemers kunnen verschillende gezondheidsapps gebruiken. Deze apps zijn gekoppeld aan het HealthePortal en de e-coach en e-arts geeft hen op basis hiervan feedback om zo gezondheidsdoelen te behalen.

Loyaliteitsprogramma en Ecosysteem

Als cliënt word je lid en heb je allerlei voordelen. Met gezonde keuzes of behalen van je gezondheidsdoelen kun je vitaliteit punten verdienen welke je kunt verzilveren voor korting op allerhande producten en diensten. Voorwaarde is wel dat bedrijven, die aansluiten en korting geven, een ecologische footprint hebben.

Vital10

Logo Vital10 Amsterdam

 Website

Schermen met Vital 10 ePortal

Aanvullende informatie

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact