Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

E-health heeft de toekomst

Online platforms als Vital 10 zorgen voor een ommezwaai in de zorgsector

Arts en ondernemer Sabine Pinedo is dagelijks bezig de zorg in ons land te verbeteren. Enerzijds door op haar poli de tijd te nemen voor haar patiënten; anderzijds door met een online platform de dagelijkse processen van arts en patiënt te vergemakkelijken. Daarmee ontstaat niet alleen een goed contact met haar eigen patiënten, maar ook tussen andere artsen en hun patiënten.

Geen standaard arts

Pinedo is internist, gespecialiseerd in de vasculaire geneeskunde en heeft vele jaren ervaring op de werkvloer. Maar een standaard arts is ze nooit geweest. Niet lang na haar specialisatie richtte zij in 2007 in een cardiologiekliniek in Amsterdam TromboVitaal op, een online trombosedienst met een persoonlijk gezondheidsportaal waarmee trombosepatiënten controle krijgen over de zorg die zij nodig hebben.

Pinedo: “Patiënten kunnen hun bloedwaarden zelf bijhouden en via een beveiligde chat op elk moment van de dag een arts om raad vragen. Daardoor hoeven ze veel minder vaak naar de trombosedienst. Hetzelfde doe ik met mijn poli-patiënten, zodat ik geen onnodige routinebezoeken op de poli meer plan. Ik heb zo meer tijd voor de patiënten met afwijkende waarden of problemen. Als een patiënt een vraag heeft, kan hij deze direct via de chat stellen. Zorg op afstand voelt daarmee voor de patiënt heel dichtbij.”

Verandering

Controles kunnen dus makkelijk vanuit huis of op het werk worden uitgevoerd en online worden gecheckt, zodat een afspraak op locatie niet meer nodig is. Pinedo: “De patiënt is daar mee geholpen.” Toch is dit nog steeds geen normale gang van zaken. Vooral omdat het stimuleren van zelfredzaamheid van de patiënt leidt tot minder polibezoeken en er nog altijd alleen wordt betaald voor een fysiek geziene patiënt. Volgens Pinedo is het logisch dat deze zorgvernieuwing zonder goede financiering nog maar langzaam omarmd wordt door collega’s, maar is het argument niet relevant: “Het belang van de patiënt moet altijd voorop blijven staan. Om zowel arts als patiënt tevreden te houden, moet het huidige zorgstelsel worden veranderd. Ingrijpend, maar wel noodzakelijk. De toekomst van de zorg ligt in preventie, zelfmanagement en een arts on demand.”

Online gezondheidsdienst

Pinedo heeft de afgelopen jaren samen met haar man cardioloog Roderik Kraaijenhagen de dienstverlening verbreed van trombosezorg naar hart- en vaatziekten in de breedste zin. “CardioVitaal richt zich bijvoorbeeld op hartpatiënten en ondersteunt ze bij hun revalidatie na een ingreep.” Momenteel gaan ze een stapje verder met Vital10: een landelijke online gezondheidsdienst.

Risicofactoren meten

“Met Vital10 kun je, ook als je nog geen patiënt bent, de tien belangrijkste risicofactoren – verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol, verhoogde bloedsuiker, bewegingsarmoede, roken, ongezonde voeding, overgewicht, stress, slaapgebrek, overmatig alcoholgebruik en verkeerd medicijngebruik – meten en onder controle houden onder begeleiding van een arts of e-coach. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn deze tien risicofactoren verantwoordelijk voor 70 procent van de ziektelast in Westerse landen. Vergrijzing en een toename van chronische aandoeningen leggen druk op het zorgstelsel. Hoe mooi zou het zijn als we met deze dienst een deel van die last kunnen wegnemen?”

Aanvulling

De dienst is een aanvulling op het huidige zorgsysteem. Pinedo: “De arts zegt tijdens het spreekuur dat een patiënt moet stoppen met roken of meer moet sporten, maar zodra diegene weer buiten staat, doet de patiënt doorgaans weinig met het advies. De arts kan dan verwijzen naar Vital10, maar je kunt ook uit jezelf lid worden. Wij helpen de leden dan om hun risicofactoren onder controle te krijgen en te houden.”

Beloning

Met het puntensysteem Benefit kunnen leden bovendien punten verdienen met gedragsveranderingen. “De punten kunnen ze inwisselen voor producten.” Dat zijn nu nog vooral gezondheidsproducten, zoals een bloeddrukmeter, een weegschaal of een ‘activity monitor’, maar Pinedo wil dit graag uitbreiden. “Denk aan korting bij een sportschoenenleverancier. Maar nog liever producten of aanbiedingen die een positieve ecologische voet-print hebben. Laatst merkte mijn zoon op dat het werk van mij en mijn man bestaat uit het langer in leven houden van de mens, maar dat de mens niet per se een goede invloed heeft op de aarde. Dat zette me aan het denken.” Pinedo heeft nog een idee voor een beloning: “Het zou mooi zijn als men in de nabije toekomst punten kan sparen voor korting op de zorgverzekering.” Inmiddels lijkt hun insteek op steeds bredere steun te kunnen rekenen. Zowel uit de hoek van zorgverzekeraars die hun strategen naar de mogelijkheden om te sparen voor korting laten kijken, alsook vanuit de politiek en de Nederlandse Zorgautoriteit die erkennen dat e-health en preventie toekomst hebben.”

Bron: DFT special MKB Innovatie Top 100 2017

Om zowel arts als patiënt tevreden te houden, moet het huidige zorgstelsel flink worden veranderd

Sabine Pinedo

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact