Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Dacom, winnaar MKB Innovatie Top 100 2011

Slim water geven aan gewassen

Dacom heeft zich met het TerraSen™-systeem gespecialiseerd in irrigatiemanagement. Bodemvochtsensoren in het veld van de teler laten zien wat de dagelijkse wateropname is in de verschillende bodemlagen van het gewas. Met deze informatie wordt het optimale tijdstip van beregenen bepaald. Zo kunnen gewassen groeien onder de best mogelijke omstandigheden, zonder verspilling van water.

Duurzame voedselproductie

Uit proeven met het systeem is gebleken dat de hoeveelheden water en meststoffen voor het telen van aardbeien teruggebracht kunnen worden tot 48%, zonder negatieve effecten op gewasopbrengst en -kwaliteit. De technologie van Dacom draagt hiermee bij aan een duurzame voedselproductie.

Dacom

Emmen

Facebook LinkedIn

Website

"Winnen MKB Innovatie Top 100 heeft onze naamsbekendheid vergroot en veel publiciteit opgeleverd."

Janneke Hadders, directeur Dacom

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact