Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Wadudu Insecten Centrum, 92e plaats KVK Innovatie Top 100 2020

Glaswormen: de basis voor gezond en efficiënt voedsel

Insecten leveren eiwitten die vergelijkbaar zijn met die van vlees, maar de kweek ervan belast het milieu veel minder dan veeteelt. Wadudu Insecten Centrum is gespecialiseerd in de ontwikkeling van de insectenketen. Het levert nu ook glaswormen, waarmee andere kwekers meelwormen kunnen opfokken. Het is wereldwijd de eerste vermeerderaar van meelwormen door afzet van glasvormen.

Meer rendement

Glaswormen zijn net uitgekomen meelwormpjes. Omdat Wadudu een techniek heeft ontwikkeld om ouderdieren te houden en eieren en glaswormen te oogsten, is het mogelijk glaswormen als product af te zetten. Deze ontwikkeling maakt specialisatie in de keten mogelijk, met meer rendement voor de verschillende betrokken ondernemingen in de keten.

Rendabele sector

Het insectencentrum combineert kweek, onderzoek en advies om tot een duurzame invulling van de insectenkweek in Noordwest-Europa te komen. Duurzaam door eiwitkringlopen te (ont)sluiten en economisch een rendabele sector op te bouwen. Het centrum is de verbinding tussen kwekers, verwerkers en afnemers.

Circulaire productie

Wadudu streeft naar transparantie van de voedselketen. Door de focus te leggen op het eindproduct kon de insectenketen zich sneller en gemakkelijker ontwikkelen. Dat draagt bij aan de sluiting van kringlopen en de circulaire productie van voedsel. Door aandacht te besteden aan de vermeerdering is een efficiëntere productie mogelijk met een betere benutting van grondstoffen. Dit zorgt voor een betere eiwittransitie, waarmee het mogelijk is onder druk van de groeiende wereldbevolking te komen tot een gezonde maar ook efficiëntie voedselproductie.

Wadudu Insecten Centrum

Wadudu Insecten Centrum logoBeilen

Facebook Twitter LinkedIn Instagram

Website

Wadudu Janmar Katoele Elling

Hand vol met glaswormen

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact