Formulier wordt verzonden, dit kan even duren onderbreek het proces niet. Klik hier om te annuleren
Naar KVK.nl
088 585 22 22 

Searious Business, 87e plaats KVK Innovatie Top 100 2021

Circulair plasticgebruik

Om plastic afval te voorkomen helpt Searious Business bedrijven en overheden met praktische en structurele oplossingen. Het doel is drieledig: de hoeveelheid plastic afval verminderen, de CO2-uitstoot verminderen en (op de langere termijn) de winstgevendheid van bedrijven verbeteren.

Dit doet Searious Business voornamelijk in West-Europa (met name Nederland), maar ook in de meer afgelegen gebieden: op Fiji, Vanuatu, Samoa, Antigua-Barbuda, Saint Lucia, Grenada, Cyprus en in Marokko. Het bedrijf zet systeemveranderingsprojecten op om hier circulair gebruik van plastic te bevorderen. Het helpt merkeigenaren en grootgebruikers om hun plasticgebruik te verduurzamen en richt zicht daarbij op drie sectoren: verpakkingen, meubels en consumentenelektronica.

Vernieuwende verdienmodellen

Het team van acht vaste krachten slaagt er samen met een netwerk van betrouwbare zakenpartners in om waardeketencoalities op te zetten. Ze zoeken naar verspilling en bedenken vernieuwende verdienmodellen en innovaties om plasticgebruik tegen te gaan en om te voorkomen dat dat plastic uiteindelijk in de oceaan belandt en het leven in de zeeën om zeep helpt.

Duurzaamheidsdoelen

Uitgangspunt voor de werkwijze zijn de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties en dan met name verantwoorde consumptie en productie (SDG 12), leven in het water (SDG 14) en partnerschap om doelstellingen te bereiken (SDG 17). Beter omgaan met de aarde en de voorkoming van plastic afval draagt daar zeker aan bij. 

Searious Business

Searious Business logoEindhoven

Website

Afbeelding met tekst met uiutleg over het concept van Searious Business

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
KVK logo
088 585 22 22 Contact