Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

REDstack BV, 95e plaats KVK Innovatie Top 100 2020

Duurzame energie uit water

Waar een zoet- en zoutwaterstroom met elkaar in contact komen, komt energie vrij. REDstack verwacht met deze energie tot 12 procent van het Nederlandse elektriciteitsverbruik te kunnen opwekken. Een pilot draait al met succes bij de Afsluitdijk.

Continu beschikbaar

REDstack BV is een spin-off van WETSUS, die zich helemaal richt op de ontwikkeling van de Blue Energy-technologie. De bedoeling is om continu duurzame elektriciteit op te wekken uit het contact tussen twee waterstromen met een verschillend zoutgehalte. Denk aan een plek waar een rivier (zoetwater) in de zee (zoutwater) uitmondt.

Nationaal Icoon

Hiervoor worden twee soorten ion-selectieve membranen gebruikt.  Ze worden gestapeld in stacks (modules) en twee waterstromen worden afwisselend tussen de membranen doorgeleid. Met deze technologie kan Nederland 12 procent van het elektriciteitsverbruik op een duurzame en continue manier opwekken. Opslag is niet nodig en de grid-stabiliteit wordt flink verbeterd. Dat is ook de reden waarom het bedrijf in 2016 werd uitgeroepen door het kabinet Rutte II tot Nationaal Icoon.

Wereldwijd koploper

Op de Afsluitdijk heeft REDstack een pilotproject. Die wordt in de volgende fase opgeschaald tot een demonstratie-installatie van een halve megawatt. Tot nu is REDstack het enige bedrijf ter wereld dat deze technologie al op pilotschaal heeft ontwikkeld en dat maakt het wereldwijd koploper. De exportpotentie is enorm, en genereert veel hoogwaardige arbeidsplaatsen in Nederland.

REDstack BV

REDstack logoSneek

LinkedIn 

Website

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact