Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

OpenWaste®, 25e plaats KVK Innovatie Top 100 2020

Slimme software voor duurzame stadslogistiek in de afvalbranche

Door de liberalisering van de bedrijfsafvalmarkt rijden verschillende afvalinzamelaars dezelfde route in de binnenstad om hun eigen klanten te bedienen. Vaak rijden ze ook nog achter elkaar aan, in verband met venstertijden. Door de inzameling van bedrijfsafval van verschillende inzamelaars te bundelen en die met een neutrale vuilniswagen in te zamelen, kan het aantal vervoersbewegingen in moeilijk begaanbare binnensteden met meer dan 60 procent verminderen. Zonder dat de eindklant iets merkt! Het platform, OpenWaste, maakt dit mogelijk.

Deze opzet verstoort de marktwerking niet en iedereen behoudt zijn eigen contactpersonen en bestaande contracten. Deelnemende inzamelaars krijgen alleen inzicht in de ingezamelde data van hun eigen klanten, zodat zij zonder verstoring van contracten en met behoud van hun containers hun diensten kunnen verlenen. De noodzakelijke minimale input voor inzameling wordt gebundeld tot een routelijst en verrijkt door de neutrale inzamelaar en teruggekoppeld aan de commerciële partij die zijn eigen klantcontact behoud.

Veiliger en schoner

Het is een bewezen opzet die al drie jaar loopt in een van de dertig grootste gemeentes van Nederland. Vervoersbewegingen verminderen resulteert in minder verkeersdrukte en minder uitstoot van schadelijke emissie. Ook zullen er minder onveilige verkeerssituaties ontstaan. Dit draagt bij aan de UN Sustainability Goals en de daar uit voortgekomen klimaatdoelstellingen van Nederland.

Schaalbaar

De samenwerking is volledig schaalbaar en OpenWaste wil gemeenten begeleiden in de opzet naar een dergelijke samenwerking. Met dit laagdrempelige softwareplatform werkt OpenWaste aan een oplossing van het probleem dat is ontstaan sinds iedere onderneming zijn eigen bedrijfsafvalinzamelaar kan kiezen. Met OpenWaste kan er op iedere plek in Nederland gewerkt worden met gebundelde afvalstromen met behoud van eigen containers.

OpenWaste®

OpenWaste logoAlkmaar

Twitter LinkedIn 

Website

Afvalvrachtwagen in binnenstad

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact