Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Ooms Civiel BV, 11e plaats MKB Innovatie Top 100 2010

Asfalt als energiebron

Zonnecollectoren die één geheel vormen met de totale asfaltconstructie, en waarmee energie in de bodem gebufferd kan worden. En die energie kan mooi gebruikt worden om gebouwen in de omgeving van de snelweg te verwarmen of te koelen.

Duurzame "groene" energie

Duurzame energievoorziening is niet meer weg te denken uit de samenleving. In het kader van de klimaatovereenkomst in Kyoto zal Nederland de komende jaren de uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen. Inzet van duurzame energiebronnen speelt daarbij een voorname rol. In 2020 moet in tien procent van de energiebehoefte worden voorzien door energie uit duurzame bronnen.

Road Energy Systems®

Ooms Avenhorn Holding heeft ingespeeld op deze ontwikkelingen. Zij heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van een energiesysteem waarbij duurzame "groene" energie kan worden geëxploiteerd. Samen met WTH en TipSpit hebben zij Road Energy Systems® ontwikkeld dat energie uit asfalt onttrekt.

Warmte-absorberende vermogen van asfalt

Het systeem benut het warmte-absorberende vermogen van asfalt door gebruik te maken van de zwarte kleur van het asfalt. De thermische energie die hierbij vrij komt, wordt 's zomers gebruikt om gebouwen, woningen en wegen te koelen en 's winters om ze te verwarmen.

Werking

Het Road Energy Systems® bestaat uit een laag asfalt waarin een gesloten buizensysteem geplaatst is. Deze buizen zijn aangesloten op ondergrondse aquifers (watervoerende zandlagen). De zon verwarmt 's zomers het asfalt, dat op zijn beurt de temperatuur van het water in het buizenstelsel verwarmt. Vervolgens wordt dit water naar de warme bron getransporteerd waar het een aantal maanden opgeslagen blijft. Zodra de herfst haar intrede doet, brengt het systeem het warme water naar boven waar een warmtepomp het water op de gewenste temperatuur brengt. Deze warmtepomp verhoogt de temperatuur van het bronwater tot een niveau welke geschikt voor lage temperatuur verwarmingsystemen.

Ooms Civiel BV

Scharwoude (gemeente Koggenland)

Website

Lees meer:

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact