Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Nettenergy BV, 80e plaats MKB Innovatie Top 100 2016

Mobiele verwaarders van biomassa

Nettenergy produceert duurzame energie en grondstoffen uit plantaardige biomassa. Het Boskoopse bedrijf heeft sinds oktober 2013 een proeflocatie gevestigd op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. Op deze campus werken bedrijven en organisaties samen aan biobased innovaties. Nettenergy richt zich op mobiele toepassingen om lokaal biomassa te verwerken. De Pyroflash installatie is ontwikkeld om waardevolle groene bouwstenen en energie uit biomassa te halen.

Flash Pyrolyse Technologie

Pyrolyse is een chemisch proces van “ontbinding door droge verhitting zonder zuurstof“. Naar de visie van Nettenergy bevat biomassa veel groene bouwstenen die te kostbaar zijn om alleen te verbranden voor energieopwekking. Nettenergy heeft een manier ontwikkeld om deze groene bouwstenen op locatie uit biomassa te halen via de PyroFlash installatie. Hierbij worden houtsnippers in een zuurstofloze omgeving opgewarmd tot temperaturen tussen de 350 en 500 graden Celsius. Deze technologie geeft in enkele minuten diverse bruikbare grondstoffen: biokolen, houtazijn en bio-olie. Doordat het om een mobiele bio-raffinaderij gaat, wordt er bespaard op het transport en wordt milieubelasting vermeden. Het resultaat is verder dat afval, waarvoor eerst moest worden betaald om af te voeren, nu juist geld oplevert. Nettenergy heeft samen met partner Nimaro Ageno Consult een MIT-subsidie (MKB-innovatiestimulering Topsectoren) gebruikt om onderzoek te doen naar de potentieel waardevolle chemische componenten, en blijkbaar met succes. Een PyroFlash installatie is reeds verkocht aan een Indiaas bedrijf en al 40 landen hebben interesse getoond.

NettCity helpt biomassa verwerking op gemeentewerven

In juni 2015 is de StartUp NettCity gelanceerd, deze joint-venture start de bedrijfsvoering van mobiele PuroFlash installaties bij gemeentewerven. NettCity zal het groenafval van gemeenten omzetten in groene stroom en bio-grondstoffen. De elektriciteit gaat terug in het stroomnet, een voorbeeld van lokale, circulaire economie. Voor Rotterdam zijn in november de eerste afspraken gemaakt, dus daar zal de eerste van 10 geplande installaties gebouwd worden. Er wordt ook al over de grens gekeken.

Nettenergy BV

Logo Nettenergy Boskoop

Facebook LinkedIn

Website

Pyroflash installatie

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact