Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Mentech Innovation BV, 57e plaats KVK Innovatie Top 100 2020

Wearables helpen gedrag begrijpen

Veel mensen met een verstandelijke beperking, autisme, dementie of psychiatrische problemen zijn vaak onvoldoende in staat hun emoties, pijn of spanningsopbouw te uiten en beleven daardoor vaak onnodig stressmomenten. Doordat hun gedrag niet goed wordt begrepen, kunnen zorgverleners niet altijd de benodigde aandacht en betekenisvolle zorg bieden. De HUME biedt uitkomst: wearables (draagbare elektronica) en een data-analyseplatform meten fysiologische gegevens en vertalen die naar stressniveaus en andere emoties. 

 

Het is belangrijk om moeilijk verstaanbaar gedrag beter te begrijpen voor zelfregie en om betekenisvolle zorg te geven om de kwaliteit van leven van deze kwetsbare doelgroep te vergroten. Stressontwikkeling kan leiden tot onbegrepen gedrag, soms uitmondend in escalaties met fysiek geweld en uitval van zorgprofessionals. Wanneer stress kan worden voorspeld, kunnen interventies effectiever worden ingezet ter voorkoming van ongewenst onbegrepen gedrag.

Stem voor kwetsbare mensen

Mentech Innovation, opgericht om kwetsbare mensen met onbegrepen gedrag een stem te geven, ontwikkelt de HUME. De sensoren meten fysiologische gegevens zoals hartslag, huidgeleiding, huidtemperatuur en bewegingsactiviteit. Het data-analyseplatform vertaalt deze metingen via slimme kunstmatige intelligentie algoritmen en patroonherkenning naar stressniveaus en andere emoties.

Nieuwe standaard

De HUME kan worden beschouwd als de nieuwe gouden standaard in de markt voor stress- en emotiedetectie in zorginstellingen en aanverwante zorgmarkten. Het is het product dat in staat is emoties te analyseren aan de hand van wetenschappelijk gevalideerde fysiologische modellen. De HUME is gevalideerd in een klinische setting met 10 zorginstellingen en wordt vanaf 2021 als product aan zorginstellingen aangeboden.

Mentech Innovation BV

Mentech Innovation logoVeldhoven

Facebook Twitter LinkedIn Instagram

Website

Resultaten meting HUME op scherm laptop

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact