Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

HyGear, 78e plaats MKB Innovatie Top 100 2016

Betaalbaar waterstof op maat

De schaarste aan fossiele brandstoffen vraagt om energiebesparing, de ontwikkeling van alternatieve bronnen en het benutten van afvalstromen. HyGear uit Arnhem speelt hierop in met minifabriekjes die het mogelijk maken zeer efficiënt op kleine schaal waterstof te produceren. Deze fabriekjes maken waterstof uit biogas of aardgas en kunnen op locatie van de eindgebruiker geïnstalleerd worden. Hierdoor wordt waterstof betaalbaar en kan het ingezet worden voor zeer uiteenlopende toepassingen.

Hy.GEN brengt waterstof efficiënter bij de eindgebruiker

Waterstof wordt veelvuldig gebruikt in industriële processen in onder meer de glas-, staal- en voedingsmiddelenindustrie, maar kan ook ingezet worden als energiedrager in waterstof-elektrische auto’s. Normaliter wordt het waterstof geproduceerd in grote fabrieken, vervolgens gecomprimeerd en met speciale vrachtwagens vervoerd. Het comprimeren kost veel energie en ook het vervoer van het gas per vrachtauto is zeer inefficiënt en levert een hoge uitstoot van broeikasgassen. HyGear heeft daarom de Hy.GEN technologie ontwikkeld: Een kleine fabriek die vanuit aardgas of biogas waterstof produceert op zeer efficiënte wijze. De Hy.GEN produceert op locatie van de eindgebruiker waterstof naar behoefte. Naast kosten- en milieuvoordelen, verhoogt deze methode ook de leveringszekerheid en flexibiliteit. Wereldwijd is geen enkel bedrijf in staat om op deze schaal, met deze methode en met deze efficiëntie waterstof te produceren. Hygear ziet zich als koploper door de hoge integratie en efficiëntie van het systeem. De restwarmte en afgassen worden hergebruikt in het proces, waardoor het energieverbruik en de kosten minimaal zijn.

Waterstofketen

Waterstof speelt een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame en flexibele energievoorziening. Waterstof kan namelijk fungeren als energiedrager of energiebuffer. Zo kan waterstof gebruikt worden om overschotten van groene energie op te slaan of ingezet worden als energiedrager in waterstof-elektrische auto’s. Het is dus een onmisbare speler voor een duurzame toekomst. De minifabriekjes van Hygear kunnen niet alleen de industrie veel geld besparen, Hygear kan ook naast een gewoon tankstation staan en daar de brandstof maken voor waterstofauto’s. Al in 2010 werd in Arnhem het eerste waterstoftankstation geopend met een Hy.GEN van HyGear. Momenteel wordt in Arnhem een nieuw waterstoftankstation gebouwd en ook op andere locaties in Nederland zijn reeds stations geopend.

HyGear

Logo HyGear Arnhem

Facebook Twitter LinkedIn

Website

Hygear installaties op locatie

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact