Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

GoodFuels, 10e plaats MKB Innovatie Top 100 2017

Marktmakers van duurzame biobrandstof voor scheepvaart & zwaar wegtransport. Uitvinders van duurzame stookolie.

In de transportwereld zijn er verschillende mogelijkheden voor verduurzaming. Elektrisch rijden of waterstof biedt echter niet voor alle segmenten een oplossing. GoodFuels is leverancier van duurzame biobrandstoffen voor die transportsegmenten die weinig tot geen alternatieven hebben voor het verlagen van hun (carbon) footprint: scheepvaart, spoorvervoer, zwaar wegtransport en industriële applicaties. GoodFuels staat bol van de innovatie: zowel aan de supply kant, als aan de marktkant wordt hard geïnnoveerd om low-carbon brandstoffen mainstream te krijgen.

Supply kant: “drop-in” duurzaamheid

Aan de supply kant worden unieke duurzame biobrandstoffen gemaakt van pure afvalstromen zoals UCO (Used Cooking Oil) of reststromen van de papier- en pulpindustrie. De grondstoffen concurreren niet met voedselproductie en stimuleren geen ontbossing. De brandstof is goed voor het milieu en levert niet alleen een significante CO2-reductie op van 90%; het bevordert daarnaast ook de lokale luchtkwaliteit: geen zwavel en een sterke vermindering van stikstof en roet. Tot slot is de brandstof zonder aanpassingen in bestaande motoren en vaartuigen te gebruiken en bij te mengen. De biobrandstoffen bevatten geen zuurstofmoleculen, zijn zeer schoon voor de motor (geur- en kleurloos) en kunnen lange tijd bij stilstand in de motor blijven zonder problemen.

De duurzaamheid van GoodFuels brandstoffen is de hoogste prioriteit en wordt gegarandeerd door een onafhankelijke sustainability board bestaande uit wetenschappers en vertegenwoordigers van NGO’s. Zij voorzien GoodFuels van advies over de grondstoffen voor de biobrandstoffen. Daarnaast voldoet GoodFuels als een van de weinige oliebedrijven in de wereld aan de RSB-standaard - een zeer hoge duurzaamheidscertificering opgezet door NGO’s.

Marktkant: een sterke business case

Aan de marktkant heeft GoodFuels unieke programma’s en ecosystemen ontwikkeld om de brandstoffen nog beter betaalbaar te maken. Zo heeft Goodfuels het GoodShipping Programma opgericht waarmee verladers van zeevracht direct de mogelijkheid krijgen om hun footprint van zeetransport te verlagen. Grote weg- en waterbouwklanten winnen steeds vaker tenders door middel van onze brandstof, die maximaal scoort op duurzaamheidscriteria.

GoodFuels

Logo Goodfuels Amsterdam

Facebook Twitter LinkedIn

Website

Aanvullende informatie

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact