Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Bouman Proces Technologie BV (Bouman PT)
17e plaats MKB Innovatie Top 100 2016

CO2 waardevol als grondstof voor rookgas zuivering

Bij de verbranding van huishoudelijk afval komt het voor het milieu schadelijke CO2 vrij. De afvalverwerker Twence is continu bezig de procesvoering te verbeteren en daar hoort ook reductie van CO2 emissie bij. Op verzoek van Twence heeft Procede gekeken naar mogelijkheden om dit te realiseren. Één van de oplossingen die Twence en Procede hebben bedacht is een installatie die CO2 hergebruikt. Hierbij wordt de CO2 afgevangen uit het rookgas en het verkregen, zuivere CO2 wordt aan soda toegevoegd waardoor natriumbicarbonaat, ook wel bakpoeder wordt geproduceerd.

Door dit bakpoeder vervolgens weer in contact te brengen met de rookgassen worden schadelijk componenten zoals SOx en NOX verwijderd. Dus het geproduceerde bakpoeder uit het schadelijke CO2 uit de rookgasstroom is een waardevolle grondstof geworden! Het door PROCEDE en Twence ontwikkelde concept is door Twentse Bouman Proces Technologie uitgewerkt tot een compleet proces en een installatie die CO2 hergebruikt.

Lokale klant

Bouman Proces Technologie in Almelo bouwt al jaren procesinstallaties voor grote bedrijven. In deze installaties worden gassen, vloeistoffen en poeders verwerkt. Deze expertise is gebruikt om het door Procede (ooit een spin-off van de Universiteit Twente) ontwikkelde concept te vertalen naar een industriële installatie voor het hergebruik van CO2. Als klant diende zich afvalverwerker Twence aan, die duurzame energie en grondstoffen produceert uit afval en biomassa.

Eigen productie van baking soda

Bij het verbranden van afval komen rookgassen met CO2 vrij. De CO2- recyclingsinstallatie van Bouman Proces Technologie haalt de CO2 uit deze gassen en verbindt ze met soda. Hierdoor ontstaat natrium bicarbonaat ook wel bekend als bakpoeder. Afvalenergiecentrales zoals Twence hebben dit bakpoeder nodig om het afval efficiënt te verbranden. Wekelijks kocht Twence dan ook twee vrachtwagens vol in het buitenland. Met de komst van de CO2 installatie is dit niet meer nodig.

In 3 jaar terugverdiend

De innovatieve installatie biedt een alternatief voor andere CO2-oplossingen, zoals ondergrondse opslag. Recycling maakt van CO2 een kostbaar mineraal. Hergebruik is niet alleen interessant voor het milieu, maar ook financieel interessant. Afval- Energie- en grondstoffenbedrijf Twence berekende dat de investering van enkele miljoenen binnen 36 maanden volledig is terugverdiend.

Bouman Proces Technologie BV (Bouman PT)

Logo Bouman Process Technologie BV Almelo

Website

Installatie voor het CO2 mineralisatieproces

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact