Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Bio Bound BV, 54e plaats KVK Innovatie Top 100 2019

Olifantsgras in betonnen producten

In de omgeving van Schiphol wordt olifantsgras geteeld. Ganzen worden hiermee geweerd van de start- en landingsbanen. Na het maaien van dit gras komt het in straatmeubilair, tegels en trappen. Ook worden grote verhardingsplaten gemaakt voor wandel- en fietspaden en rotondes. Bij deze producten wordt ook betonpuin hierbij hergebruikt.  Samen met het olifantsgras zorgt dit ervoor dat de footprint van de producten de helft lager is dan van traditionele betonproducten.

CO2 lang vastleggen

Het olifantsgras neemt tijdens de groei CO2 op uit de lucht. Deze CO2 wordt opgenomen in stengels en blad. Het resultaat is dat door gebruik in de beton producten het CO2 lang wordt vastgelegd. Aan het eind van de levensduur van de producten worden deze teruggenomen. En weer verwerkt in nieuwe BIO Bound producten. De kringloop is gesloten.

Belang voor de sector en samenleving

De bouw is van oudsher heel traditioneel en behoudend. Er zijn steeds meer ontwikkelingen waarbij materiaal wordt hergebruikt. De opdrachtgevers gaan minder uit van de laagste prijs maar meer naar gebruik van duurzame producten. Die hebben minder impact op het milieu.

Door de inzet van deze producten ontstaat er gedragsverandering.

Kern van de innovatie

Gebruik van olifantsgras in de producten en terugname hiervan aan het eind van de levensduur  zorgt voor een gesloten kringloop met een grote impact. Deze innovatie is mede tot stand gekomen door samenwerking met o.a. de Miscanthus Groep, Morssinkhof Groep en Nicolai Prefab Beton.

Bio Bound BV

Logo Bio BoundBennebroek

LinkedIn YouTube

Website

Een collage van de producten van Bio Bound

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact