Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Agis Automatisering, winnaar MKB Innovatie Top 100 2009

Cowmanager met SensOor

Met behulp van een sensor en een computerchip in het oor van de koe worden vitale koesignalen (temperatuur, activiteit, ademhaling, hartslag en/of herkauwen) automatisch gedetecteerd. Deze gegevens worden continue doorgestuurd naar een centrale computer.

De centrale computer vergelijkt deze gegevens met zowel data van bekende ziektepatronen (o.a. afkalven, baarmoederontsteking, uierontsteking) als met historische data van de koe. De melkveehouder kan op de centrale computer de data bekijken. Aan de hand van deze managementinformatie kan de melkveehouder beslissen welke actie(s) hij of zij onderneemt.

Voordelen Cowmanager met SensOren

  • Snel ingrijpen als er zich gezondheidsproblemen voor doen bij een koe
  • Realiseren betere besluitvorming
  • Realiseren betere productiviteit.

Melkveehouder wordt manager

Eén van de trends binnen de Nederlandse melkveehouderij is de schaalvergroting die steeds verder wordt doorgevoerd. Kleinere melkveebedrijven verdwijnen terwijl de bestaande bedrijven steeds groter worden. Dit is het gevolg van de toenemende concurrentie, stijgende kosten en dalende inkomsten. Menig melkveehouder kiest er daarom voor om zijn kostprijs per liter melk of per hectare te verlagen door zijn of haar bedrijf uit te breiden. Door de schaalvergroting in de melkveehouderij neemt de mate van automatisering en mechanisering steeds verder toe. Voorbeelden hiervan zijn de intrede van de melk- en voerrobot en het gebruik van bedrijfsmanagementsoftware. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de melkveehouder effectiever en efficiënter kan werken en daarmee zijn kostprijs kan verlagen.

Echter, dit vraagt wel een andere manier van ondernemen van de melkveehouder. Hij wordt in toenemende mate een manager die op basis van de aan hem of haar aangeboden informatie beslissingen neemt. Vooral bij groter wordende veestapels focust de melkveehouder meer op het managen van de totale veestapel in plaats van op de individuele koe. Dientengevolge is er een grote behoefte aan hulpmiddelen die de individuele dieren monitoren. De SensOren kunnen hier een grote biijdrage aan leveren.

Grote belangstelling

Gezien de belangstelling van melkveehouders, media en bedrijfsleven in binnen- en buitenland kan deze innovatie leiden tot een nieuw tijdperk in de veehouderij. Boeren kunnen CowManager met SensOren algemeen gaan toepassen.

Agis Automatisering

Harmelen

Facebook Twitter 

Website

Gerard Griffioen

Lees meer:

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact