Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

AWL-Techniek BV, 23e plaats MKB Innovatie Top 100 2013

Hoogwaardige machinebouw

Met de complexe machines van AWL is de klant in staat om snel, nauwkeurig en (kosten)efficiënt rugleuningen van achterbanken voor auto's te produceren. Er wordt bespaard op CO2-uitstoot, toevoegmateriaal, gewicht van eindproduct en personeelskosten. Bovendien is het eindproduct 100% verwerkbaar.

Complexe machine

AWL heeft in 2013 voor de 2e maal een complexe machine geleverd aan een Duitse toeleverancier van de automotive industrie. Met deze machine is de klant in staat om snel, nauwkeurig en (kosten)efficiënt rugleuningen van achterbanken voor auto's te produceren

Werking

  1. Door een slim en ingenieus logistiek systeem is de toevoer van meer dan 38 losse onderdelen gerealiseerd. Deze toevoer is volledig geautomatiseerd en voorzien van buffersystemen. Er zijn maar 2 operators nodig om de hele machine te voeden.
  2. Middels 3 stappen wordt de tolerantie bij het inleggen teruggebracht naar een extreem lage 0,2mm.
  3. De belangrijkste verbindingstechniek die gebruikt is binnen deze machine is laserlassen. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de laserbron en "dode" tijd van de laser wordt tot een minimum beperkt. Hierbij maken 2 robots, voorzien van een laserkop, gebruik van 1 laserbron. Afhankelijk van de positie van de robots wordt de laser geschakeld tussen de 2 robots. Deze techniek zorgt voor een zeer snelle doorlooptijd.

Laserlassen

Laserlassen zorgt ervoor dat er producten van dunner materiaal kunnen worden gemaakt. Dit levert een aanzienlijke gewichtsbesparing op in het eindproduct (de auto). Tevens wordt de uitstoot van CO2 op deze wijze gereduceerd. Doordat het systeem volledig geautomatiseerd is vindt er tevens een significante besparing op personeelskosten plaats. (Bij deze machine zijn maar 2 operator nodig.) De kwaliteit die geleverd wordt is zo hoog dat er sprake is van een 100% verwerkbaar eindproduct.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact