Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

ATB-Nederland, 66e plaats KVK Innovatie Top 100 2020

Meer (milieu)winst uit slib

Om zo min mogelijk slib af te voeren moet het zo optimaal mogelijk ontwaterd worden. Hierbij speelt  behandeling van het afvalwater met de polymeeroplossing een zeer belangrijke rol. Door de aangemaakte polymeeroplossing aan het afvalwater toe te voegen worden de zwevende delen in het afvalwater gebonden en vormen vlokken. De gevormde vlokken, die nog veel water bevatten, worden door een ontwateringsmachine verder ontwaterd. ATB Nederland heeft een combi van technieken om het ontwateringsproces te optimaliseren waardoor er minder slib hoeft te worden afgevoerd.

Deze technieken zijn een polymeer-besparende installatie en de installatie waarmee de polymeeroplossing wordt toe gevoegd aan het afvalwater en er optimaal ontwaterbare vlok wordt gemaakt.

Milieuvoordeel

Minder polymeer betekent lagere kosten; lagere kosten op de inkoop ervan en minder transportkosten voor het (ontwaterde) slib. Immers, hoe droger het kan worden afgevoerd, hoe minder ruimte het vergt. Dat leidt direct tot minder transportbewegingen en dus ook tot een afname van de CO2-uitstoot.

Twee innovaties

Deze nieuwe techniek van ATB Nederland bestaat uit twee innovaties, die zowel gecombineerd als apart te gebruiken zijn. ATB Nederland ontwikkelde ze samen met Duitse partners. De eerste innovatie betreft een “voormenging” bij gebruik van vloeibaar polymeer. Daardoor wordt dit extra actief en kan het optimaler vlokken. Dit vermindert het polymeerverbruik tot wel 40 procent. De tweede innovatie is een drietraps-meng-unit die zorgt dat er optimale polymeervlokken ontstaan die zich met het slib vermengen. Deze unit beïnvloedt die vlokken zodanig dat ze nog meer aan zich kunnen binden zodat er hogere drogestof gehaltes worden bereikt.

Flinke besparing

Enige procenten winst in een hoger drogestof gehalte in het slib kan bij een klant al leiden tot besparingen van 10.000 euro per procent (afhankelijk van de verwerkingskosten). En als het slib wordt afgevoerd, vervoer je minder water en dus minder gewicht en tevens is dat dus ook efficiënter bij een droging of verbranding (kost minder energie).          

ATB-Nederland

ATB-Nederland logoWapserveen

Facebook Twitter LinkedIn 

Website

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact