Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Vislift BV, 38e plaats KVK Innovatie Top 100 2020

Automatische vispassage verbetert visstand

De vis(soorten)stand is vanaf 1970 met 82 procent afgenomen. Van het palingbestand bijvoorbeeld is nog maar 3 procent over. En dat terwijl de bevolking groeit en vis de “CO2-neutraalste” voedselbron is. Een van de oorzaken van die afname is dat vissen in Europa veel last hebben van waterbeheersingsbarrières. Daardoor kunnen zij paai- en overlevingsgebieden niet bereiken. Om de visstand te verbeteren heeft Vislift een zelfdenkende, metende en communicerende vispassage ontwikkeld, de Smart Vislift.

Door klimaatverandering, bodemdaling, gletsjerverdwijning en zeespiegelstijging zijn wereldwijd steeds meer barrières nodig om de mens tegen het water te beschermen. Vissen kunnen daardoor steeds minder kunnen migreren om te overleven. Traditionele vispassage werken niet of nauwelijks, bleek uit grootschalig onderzoek. Daardoor neemt de visstand in een razend tempo af.

Technologie voor ecologie

Met “technologie voor ecologie” zorgt Vislift voor efficiëntere vismigratie. De Smart Vislift is een voordelige plug-and-play vispassage, die eenvoudig overal ter wereld kan worden geplaatst. Hij zorgt automatisch per vis(migratie)soort voor de juiste stroomsnelheid, monitort vissen, meet de waterkwaliteit, reinigt zichzelf en communiceert naar zijn beheerder zonder aanleg van kabels. Door die data komen we alles te weten over de vissen en het watersysteem. Vismigratie en waterbeheer worden voordeliger, er wordt geen zoetwater verspild en de data helpt te sturen op de kaderrichtlijndoelstellingen vanuit de Europese Unie.

Circulair

Als grondstof voor de Smart Vislift worden gerecyclede kunststoffen en de plasticsoep gebruikt. Daarmee levert Vislift ook een bijdrage aan de circulaire economie.

Vislift BV

Vislift logoRijen

Facebook Twitter LinkedIn Instagram

Website

Smart Vislift wordt geplaatst

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact