Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

TheEarlybirds, 86e plaats KVK Innovatie Top 100 2020

Optimaal aardgasvrij

De gebouwde omgeving in Nederland is verantwoordelijk voor 15% van de CO2-uitstoot. Met de verduurzaming van woningen en gebouwen is dus veel winst te behalen. Maar een wijk aardgasvrij maken blijkt een complexe opgave, met veel stakeholders met soms tegenstrijdige belangen. De modellen van TheEarlyBirds helpen woning- en gebouweigenaren de juiste stappen te zetten.

Zonder inzicht in goede cijfers en elkaars belangen kunnen zij moeilijk tot een collectieve en individuele optimale oplossing komen. Als zichtbaar wordt waar je woning of gebouw optimaal naartoe moet, kun je stappen zetten die bijvoorbeeld parallel lopen met het onderhoud en die verkeerde investeringen voorkomen.

Cijfermatige onderbouwing

De geavanceerde modellen van TheEarlyBirds leveren daarvoor de cijfermatig onderbouwde adviezen. Daarin staan de belangen van bewoners en gebouweigenaren voorop. TheEarlyBirds hebben zowel een model ontwikkeld op gebouwniveau (NEST), als voor de gehele wijk (COLONY).

Collectieve kansen

Het interactieve COLONY-wijkmodel berekent per adres de optimale combinatie van woningverbetering en warmtetechniek en zoekt daarmee naar collectieve kansen. COLONY is ook deel van een online participatietool, die met The Imagineers, VONC communicatie en TNO, uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, wordt ontwikkeld. Dat beoogt dé tool te worden om het keuzeproces van een wijk aardgasvrij maken flink te versnellen.

Samenhang verbeteringen en warmtetechniek

Voor aardgasvrij maken van grotere bestaande eenheden, zoals gestapelde woningbouw en kantoren, heeft TheEarlyBirds het NEST-model ontwikkeld. Op bouwdeelniveau (raam, deur, dak, vloer) kunnen integraal de kosten en CO2-effectiviteit van verbetermaatregelen worden bekeken in samenhang met beschikbare warmtetechnieken. De resultaten zijn in het COLONY-model te integreren.

TheEarlybirds

TheEarlybird logoReahûs

Facebook LinkedIn 

Website

 NEST-gebouwenergiemodel op scherm laptop

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact