Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Overstory, 90e plaats KVK Innovatie Top 100 2020

Techniek tegen ontbossing

Wat kunnen we doen om te voorkomen dat de bossen in een rap tempo verdwijnen? Overstory geeft realtime inzicht door elke boom op aarde voortdurend te monitoren. Daardoor kunnen betere beslissingen worden genomen die van invloed zijn op natuur en klimaat.

Kunstmatige intelligentie

Met behulp van satellietbeelden en kunstmatige intelligentie (AI) weet Overstory de planeet tot op boomniveau in beeld te brengen en inzicht te verkrijgen in de natuurlijke ecosystemen. “Vegetation Management Intelligence” is een combinatie van het nieuwste type sensoren in satelliettechnologie, rekenkracht en AI. Denk daarbij aan “sensor fusion”, waarin meerdere soorten sensoren in één module zijn verwerkt, en “deep learning algoritmes”. Dat is een vorm van machine learning, gebaseerd op het menselijk brein, die uitermate geschikt is voor het automatisch analyseren van complexe, ongestructureerde data, zoals satellietbeelden.

Betere beslissingen

De klanten van Overstory, elektriciteitsbedrijven, bosbouwbedrijven en ngo’s, kunnen de informatie gebruiken om betere beslissingen te maken. Met inzicht in de huidige staat van onze bossen en de risico’s waaraan ze worden blootgesteld kunnen zij bosbranden, insectenplagen en ontbossing voorkomen. Door betere keuzes te maken, kunnen zij mens, dier en planeet beter beschermen. 

Vegetation Management Intelligence is digitaal verkrijgbaar bij het Overstory Platform en een API.

Overstory

Overstory logoAmsterdam

Twitter LinkedIn 

Website

Overstory platform op laptop

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact