Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

NETICS BV - The Innovation Engineers
23e plaats MKB Innovatie Top 100 2014

Met baggerspecie dijken bouwen

NETICS B.V. is de bedenker van de toepassing om met baggerspecie dijken te bouwen. Natte baggerspecie wordt in een worst van waterdoorlatend doek van geotextiel gepompt en binnen enkele dagen ontwaterd. Na het drogen wordt de baggertube als bouwelement ingezet. Met deze technologie kunnen snel dijken worden gebouwd die eenvoudig en op grote schaal overstromingen voorkomen en mensenlevens redden. Door werk-met-werk te maken bouwen we dijken met geld dat normaal gebruikt wordt om te baggeren. NETICS B.V. brengt deze kennis internationaal op de markt.

Economische en maatschappelijke voordelen

Als gevolg van een stijgende zeespiegel en een toenemende urbanisatie in deltagebieden, neemt wereldwijd de noodzaak tot het bouwen van waterkeringen toe. Jaarlijks is er in de delta's een enorme overlast door baggerspecie, ongewenste modder die in de delta's ontstaat door het neerslaan van door rivieren meegevoerd sediment. Baggeren is altijd een noodzaak om rivieren en havens toegankelijk te houden. Ook is het weghalen van baggerspecie essentieel om de waterbergingcapaciteit van rivieren op peil te houden en daarmee overstromingsgevaar aanzienlijk te verkleinen. Onze innovatie heeft in dit geval dus een dubbel positief effect: het brengt zowel economische als maatschappelijke voordelen. NETICS heeft een product ontwikkeld dat Nederland in binnen-en buitenland op de kaart zet.

NETICS BV - The Innovation Engineers

Alblasserdam

Facebook Twitter LinkedIn

Website

Lees meer:

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact