Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Kvartett, 42e plaats MKB Innovatie Top 100 2017

AirBnB van de arbeidsmarkt

Kvartett wil bijdragen aan het moderniseren van arbeidsinzet. De onderneming biedt daartoe een online platform voor het uitwisselen van vast personeel tussen aangesloten organisaties. Inlenen als er tijdelijk extra personeel nodig is. Uitlenen als er tijdelijk onvoldoende werk is voor vast personeel. Dure reorganisaties zijn zo niet langer nodig.

Vaste contracten flexibel inzetten

Organisaties willen meer flexibiliteit bij medewerkers. Medewerkers willen juist meer zekerheid. Kvartett doorbreekt deze tegengestelde belangen. Haar online platform maakt dit mogelijk. Aangesloten organisaties werken samen door personeel aan elkaar in- of uit te lenen. De medewerker behoudt zijn huidige contract en gaat tijdelijk aan de slag bij een andere organisatie. De organisatie behoudt haar goede medewerkers. Een vast contract flexibel inzetten dus.

Verduurzamen arbeidsmarkt

Kvartett werkt kostenbesparend door optimale inzet van vast personeel. De huidige capaciteit in een organisatie sluit beter aan bij de benodigde capaciteit. Geen reorganisaties meer maar structureel behoud van goed personeel. Medewerkers werken bovendien aan hun duurzame inzetbaarheid. Ze werken en leren bij andere organisaties en behouden hun vaste arbeidscontract. Kvartett maakt het mogelijk om op het juiste moment en op de juiste plaats het juiste talent in te zetten.

Kvartett

Logo Kvartett Eindhoven

Facebook  LinkedIn

Website

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact