Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Jacan Holding BV, 13e plaats MKB Innovatie Top 100 2017

Geen files meer door openstaande bruggen

Jacan is een bekende van de MKB Innovatie Top 100. Het bedrijf ontwikkelt producten en brengt die vervolgens onder in nieuwe bedrijven om ze op de markt te brengen. Sinds 2010 zijn deze producten – zoals Watershell en Drainvast - bijna jaarlijks terug te vinden in de Top 100. Jacan ontwikkelt nu de Doorvaartsluis waarmee scheepvaart- en wegverkeer elkaar zonder problemen en oponthoud kruisen.

Minder schade voor economie en milieu

Volgens TNO kwam in 2015 de jaarlijkse schade voor de economie door files voor het eerst boven 1 miljard euro. Een stijging van maar liefst 30 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Volgens Jacan komt een aanzienlijk deel van deze files door openstaande bruggen. Het aanbrengen van een Doorvaartsluis vermindert dit oponthoud en bijbehorende fileschade. Minder stilstaande auto’s – met stationair draaiende motor – is ook beter voor het milieu.

Brug hoeft bijna niet meer open door Doorvaartsluis

De Doorvaartsluis is eigenlijk een brede vaargeul die in werking treedt als schepen met een bepaalde hoogte de doorgang naderen. Een pompinstallatie op zonne-energie verlaagt met hoge snelheid het waterniveau in de sluis, afhankelijk van de diepgang van het schip. De schatting is dat 80% van de schepen op deze manier rustig kan doorvaren onder de gesloten brug door. Wegverkeer ondervindt dan geen hinder van openstaande bruggen. In alle andere gevallen gaat de brug wel open.

Jacan Holding BV

Klein Zundert

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact