Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Hillblock BV, 39e plaats MKB Innovatie Top 100 2014

Geen dijkverhoging door deze golfremmende dijksteen

Met de golfremmende dijksteen van Hillblock hoeven dijken niet of minder te worden verhoogd. De steen zorgt voor een sterke golfremming met een berijdbaar en beloopbaar oppervlak. De golfoploop wordt door het Hillblock gereduceerd met 30 tot 50%.  Bovendien is de steen veel stabieler dan massieve stenen. Een gewichtsbesparing van 50% is hierdoor mogelijk.

Kostenbesparende golfremmende dijksteen

Het niet verhogen van een dijk levert per kilometer dijk een besparing op van 10 à 20 miljoen euro. Er hoeven geen langdurige procedures gevolgd te worden, er is geen sprake van onteigeningen en infrastructurele ingrepen etc. Dat scheelt jaren. Bovendien is er 30 tot 50% minder beton nodig om de dijk te bekleden met betonblokken. Per kilometer dijk levert dit een besparing op van 3.500 ton aan beton en evenzoveel aan CO2 uitstoot. Met als gevolg 140 vrachtwagens à 25 tonnage die niet hoeven te rijden.

Grassteen

De nieuwste innovatie is een grassteen. Een dijksteen waarmee golven over de dijk kunnen slaan zonder dat ze bezwijken. De dijk krijgt met de grassteen een mooie grasuitstraling maar heeft de stabiliteit van stenen bekleding.

Hillblock BV

Rotterdam

Facebook Twitter LinkedIn

Website

Hillblock, golfremmende dijkstenen

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact