Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Elicit Online, 72e plaats KVK Innovatie Top 100 2020

Waardevolle bedrijfskennis blijft behouden

Op de werkvloer wordt waardevolle kennis opgebouwd, maar door vergrijzing en reorganisaties gaat nog steeds veel van die kennis ook weer verloren. Na twaalf jaar wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling is nu een methode beschikbaar die de Nederlandse maak- en procesindustrie in staat stelt die kennis te borgen en over te dragen. Daarmee kunnen bedrijven hun concurrentiepositie verder versterken en het systeem leidt tot minder faalkosten, zoals verspilling van grondstoffen en verbruik van extra energie.

Promotieonderzoek

De unieke ELICIT-methode “Knowledge Capture & Transfer” is ontwikkeld tijdens een promotieonderzoek aan de Universiteit van Twente en doorontwikkeld door toepassing in diverse industrieën en bedrijfstypen en binnen meerdere afdelingen van grote en kleine bedrijven.

Intuïtieve processen

De kern is de identificatie van essentiële parameters en beslismomenten die een expert gebruikt tijdens intuïtieve denkprocessen. De ELICIT-methode is gebaseerd op een gestandaardiseerd kennismodel van de verschillende soorten beslissingen die een expert neemt. Door een systematische manier van ondervragen, wordt dit kennismodel stap voor stap gevuld. Het resultaat is een kennisstructuur die de essentiële observaties, informatiestromen en beslismomenten in een bedrijfsproces blootlegt. Kenmerkend is de concentratie op de essentie: een concrete beschrijving van het (intuïtieve) beslissingsproces om tot een goed eindresultaat te komen.

Kunstmatige intelligentie

De methode wordt aangeboden als SaaS-oplossing (software-as-a-service). Deze software maakt gebruik van kunstmatige intelligentie en een systematische manier van ondervragen, waardoor in slechts drie tot vijf contactmomenten met een expert zijn of haar kennis en ervaring systematisch kan worden vastgelegd  én beschikbaar gemaakt voor alle medewerkers.

Elicit Online

Elicit Online logoDeventer

Facebook LinkedIn 

Website

Schematische weergave van de werking van de Knowledge Capture & Transfer oplossing

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact