Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Divitel, 32e plaats KVK Innovatie Top 100 2019

Steeds meer video via internet

Divitel helpt video van A naar B. Voor broadcasters, operators en content creators ontwerpen, bouwen en onderhouden ze de systemen die video content naar de TV, desktop of mobiele device stuurt. Vooral het kijken naar video via internet stijgt enorm. Met een portfolio aan klanten die de hele wereld beslaat en namen als ZDF, T-Mobile en Ziggo zorgt dit Apeldoornse bedrijf dat tientallen miljoenen mensen dagelijks televisie kunnen kijken.

Enorme hoeveelheden data

Video operators genereren enorme hoeveelheden data die zijn opgeslagen in silo’s. Als er iets misgaat, is het haast onmogelijk om een volledig overzicht van de situatie te krijgen, is het moeilijk om de oorzaak te vinden en te bepalen welke maatregelen genomen moeten worden. Het Intelligent Analytics Solution helpt daarbij.

Intelligent Analytics Solution

Divitel is de eerste partij die een combinatie van technologieën integreert (zoals bijvoorbeeld artificial intelligence en machine learning) om efficiënt om te gaan met video service data. Hun Intelligent Analytics Solution stelt de video operator in staat om fouten snel op te sporen en te repareren en op den duur zelfs fouten te voorkomen. Daarmee dalen de kosten van customer service en stijgt de eindklant loyaliteit. De oplossing is maatwerk op basis van de specifieke situatie van de klant.

Flinke groei

Het bedrijf is in 1996 gestart. Nu, ruim 20 jaar later, telt het ruim 60 medewerkers en heeft het een omzet van enkele tientallen miljoenen. Toenemende technische complexiteit en de veranderende eisen die eindgebruikers aan video stellen, maken dat de hulp van Divitel wordt ingeschakeld. Naast Nederland is Divitel actief in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en de Cariben.

Divitel

Logo DivitelApeldoorn

Facebook Twitter LinkedIn

Website

Schematische weergave in een cirkel van de werking van het Intelligent Analytics Solutions systeem van Divitel

Belangrijk middel

"Divitel was zeer vereerd dit jaar weer bij de KVK Innovatie Top 100 ondernemers te horen. Dankzij deze erkenning hebben we verschillende verzoeken ontvangen van potentiële leveranciers en contacten. Innovatie zit in ons DNA en alhoewel we veel zaken in het buitenland doen, blijven onze voeten en mentaliteit stevig verankerd in Nederland. Daarom blijft de KVK Innovatie Top 100 voor ons heel belangrijk als middel om de wereld te vertellen hoe wij de mediawereld gaan bedienen met de beste technologieën."

Hans, Divitel

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact