Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

De Klik, 96e plaats MKB Innovatie Top 100 2015

Biomassa Doe-Het-Zelf site: biomassa beter beschikbaar

De Biomassa Doe-Het-Zelf site zorgt voor betere beschikbaarheid van biomassa. Aanbieders van reststromen kunnen deze melden op de website BiomassaDHZ.nl. Verwerkers kunnen er op zoek naar aanbod. Tot op heden was de markt voor biomassa niet transparant, door de tussenhandel die erin plaatsvindt. Maar met de komst van de site kunnen resten die anders in een vuilverbrander of compost zouden verdwijnen, hoogwaardig en efficiënt worden inzet. De resten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor biobased producten of de productie van duurzame energie.

Zelf leveringen afhandelen

Vrager en aanbieder kunnen nu zelf de leveringen afhandelen, zonder dat daarbij dure meerjarige contracten moeten worden afgesloten. Door gebruik te maken van een kaart wordt lokaal hergebruik van reststromen aangemoedigd, en kan er CO2 voor transport bespaard worden. De Klik wil ondernemers ondersteunen bij het bepalen van een eerlijke prijs. Wie aangeeft wat er voor een biomassastroom is betaald, krijgt inzage in de bedragen van anderen. De website is gratis te gebruiken voor particulieren en eigenaren van kleine bio-energie installaties.

Toekomst

Behalve direct beschikbare biomassa kan op de site ook worden aangegeven als er in de toekomst biomassa aankomt. Dat heeft volgens De Klik inmiddels geleid tot haalbaarheidsonderzoeken voor nieuwe biobased innovaties. Voor voedselresten bestond nog geen platform. Door het snelle kwaliteitsverlies van deze resten kan het maar korte tijd als voedsel worden ingezet. De website wil ook daarin een rol gaan betekenen om verspilling tegen te gaan.

De Klik

Logo De KlikLunteren

Facebook Twitter LinkedIn

Website

Kaart met locaties

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact