Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Dagmaat, 55e plaats MKB Innovatie Top 100 2014

Reparatieverzoek in eigen hand

Wie kent het niet: een bandje dat vertelt hoeveel wachtenden er nog voor u zijn. Of de e-mail die u informeert dat uw melding in behandeling is genomen. Maar wat gebeurt er verder mee en hoe snel? Met de ReparatieApp® zorgt de huurder zelf voor een reparatieopdracht. De ReparatieApp® is een keteninnovatie waarmee huurder, leverancier (aannemer) en woningcorporatie op een nieuwe manier samenwerken bij het melden en oplossen van reparatieverzoeken. Dergelijke meldingen raakt 2,4 miljoen huishoudens in Nederland.

24/7

De huurder meldt zonder tussenkomst van de woningcorporatie reparatieverzoeken bij de leverancier/oplosser en zet het proces ingang; 24 uur per dag 7 dagen per week. Bellen, wachten en kantoortijden behoren tot het verleden.

Meer kwaliteitscontrole minder kosten

De corporatie krijgt meer kwaliteitscontrole zonder extra kosten want de App verstuurt na ieder reparatieverzoek een aftersalesverzoek aan de huurder. De corporatie krijgt een zuivere regietaak: de ReparatieApp® berekent namelijk met een database en scripting voor welk gemeld probleem welke uitvoerder verantwoordelijk is.

Innovatief

In de sector geeft het bedrijf met de ReparatieApp® op een nieuwe manier een reeds lang bestaand proces radicaal anders vorm. Het feit dat de ReparatieApp® de huurder in staat stelt om direct, geautomatiseerd en zonder tussenkomst van een medewerker van de woningcorporatie een reparatieverzoek in te dienen en te plannen bij de aannemer is zeer innovatief.

Woningcorporaties hebben met de RepratieApp® een efficiënt en kosteneffectief alternatief voor ingewikkelde contracten met aannemers en het organiseren op de uitzondering.

Dagmaat

Amsterdam

Facebook Twitter LinkedIn

Website

Lees meer:

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact