Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Campus Almkerk BV

De digitale moestuin

Eerlijke voeding, biodiversiteit en een gezonde akker. Dat is de winst van “pixelfarming”. Met deze “digitale moestuin” wil innovatiecentrum voor landbouw en duurzaamheid Campus Almkerk je uitdagen je consumptiegedrag te veranderen en daarmee de leefbaarheid van de omgeving te verbeteren.

Pixelfarming biedt mogelijkheden om voedsel optimaal te verbouwen, zonder het milieu te belasten. Consumenten en (chef)koks pachten een “pixel” in een digitale moestuin. Die moestuin komt overeen met een echte akker, die verzorgd wordt door een landbouwrobot. De pachters bepalen zelf wat ze op hun pixel(s), hun stukje grond, willen verbouwen: van ingrediënten voor een salade tot inheemse planten waar insecten op afkomen. De robot rijdt zelfstandig rond, op zonne-energie, om de gewassen in te zaaien en de pixel te onderhouden.

Agrariër wordt dienstverlener

De (voedsel)keten wordt hierdoor transparant en vraaggestuurd. Dat maakt ons bewuster over waar ons voedsel vandaan komt en wat de invloed hiervan op het milieu is. Deze nieuwe ketenformule levert de agrarische sector een verdubbeling van de verdiencapaciteit op. De agrariër wordt nu dienstverlener in plaats van product. Het effect hiervan is ook dat de CO2-uitstoot wordt verlaagd en de biodiversiteit toeneemt.

Open source

Deze mate van digitalisering van de landbouw is nog niet eerder zover doorgevoerd. Pixelfarming wordt als bedrijfsformule gratis aan andere agrariërs aangeboden. Met behulp van de beschikbare software kunnen zij deze eenvoudig opnemen in hun eigen bedrijfsvoering. Voor studenten en opleidingsinstituten is deze gratis beschikbaar.

Campus Almkerk BV

Campus Almkerk logoAlmkerk

Facebook LinkedIn Instagram

Website

Campus almkerk teamfoto

Het team van Campus Almkerk

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact