Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

BrainCreators BV, 5e plaats KVK Innovatie Top 100 2020

Een extra brein als digitale assistent

In de infrastructuur, bouw en industrie wordt kennis en ervaring voortdurend toegepast om projecten te realiseren en onderhouden. Diezelfde kennis en ervaring is essentieel om processen te optimaliseren, duurzame oplossingen te ontwikkelen en nieuw talent op te leiden. Toch wordt in de praktijk meer tijd besteed aan het uitvoeren van repetitieve taken, dan aan innovatie.

Stel dat je een bron van digitale assistenten kan aanboren die repetitieve taken voor een groot deel van je overnemen? Die werkzaamheden zouden snel en consistent uitgevoerd worden, terwijl je veel meer tijd kunt besteden aan innovatie. 

BrainCreators maakt schaalbare digitale assistenten en stelt ze beschikbaar als SaaS oplossing.

Waarnemen - Interpreteren - Reageren

Als mensen gebruiken wij onze kennis en ervaring om een waarneming te interpreteren en direct te reageren op veranderingen. Een weginspecteur interpreteert asfalt anders dan een automobilist. Hij ziet een scala aan afwijkingen in verschillende gradaties en kan op basis van zijn interpretatie besluiten om onderhoud of een reparatie in te plannen. Zo ziet een asset manager op Schiphol de vertrekhallen anders dan een reiziger en een rechercheur het straatbeeld anders dan het winkelend publiek. Hun kennis en ervaring is cruciaal om de maatschappij te laten functioneren.

Intelligente automatisering

Innovatie is vereist om te overleven in een wereld die steeds sneller verandert. Digitalisering is een middel om meer werk in minder tijd te kunnen verzetten. Intelligente automatisering is de meest recente toevoeging aan de gereedschapskist voor digitale innovatie. Een intelligent systeem is een lerend systeem. Net als een trainee neemt een intelligent systeem steeds meer taken over onder toezicht van de expert. De weginspecteur kan in enkele dagen doen wat eerst vijf weken kostte, de asset manager kan alle terminals continu in de gaten houden en de rechercheur wordt alleen ingeschakeld als er iets aan de hand is.

BrainMatter

Het BrainMatter platform stelt BrainCreators in staat om digitale assistenten te creëren en aan te bieden in een B2B2C model. BrainCreators werkt met partners in de infrastructuur, bouw en industrie, die hun kennis en ervaring beschikbaar stellen. BrainMatter leert om repetitieve taken over te nemen, met de domeinexperts als coach. De assistenten worden als SaaS software beschikbaar gesteld aan derden. Zo werkt BrainCreators met Unihorn (Strukton) aan een digitale assistent voor weginspectie, met MapXact (VolkerWessels) aan automatische grondradar interpretatie en met Schiphol aan digitale assistenten voor asset management.

Doelstelling

BrainCreators heeft als doel om mensen meer tijd te laten besteden aan het oplossen van vraagstukken rondom duurzaamheid, klimaat en maatschappij, door repetitieve werkzaamheden zoveel mogelijk te automatiseren. Kunstmatige intelligentie (AI) is een middel om die vergaande automatisering mogelijk te maken in lerende systemen. BrainMatter legt de drempel om intelligente automatisering toe te passen zo laag mogelijk. Als een mens het kan interpreteren kan BrainMatter het leren. 

BrainCreators BV

BrainCreators logoAmsterdam

Facebook Twitter LinkedIn Instagram

Website

Asfalt inspectie

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact