Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Blockchain in de kraamzorg

App vervangt administratief proces

Urenbriefjes, handtekeningen, data overnemen in het systeem van de zorgverzekeraar: de kraamzorg in Nederland krijgt te maken met heel wat administratieve rompslomp. Ledger Leopard bedacht een baanbrekende oplossing: een app met behulp van blockchaintechnologie.

'VGZ en Zorginstituut Nederland vroegen ons of we een app konden ontwikkelen die een alternatief biedt voor het omslachtige administratieve proces”, vertelt Jeroen van Megchelen, oprichter van ontwikkelaar Ledger Leopard. “Op dit moment verloopt het proces als volgt: kersverse ouders krijgen kraamhulp van een kraamverzorger die urenbriefjes schrijft. De ouders moeten die ondertekenen voor akkoord.

De kraamverzorger gaat weg, stopt de formulieren in de fietstas en levert ze aan bij het raambureau. Die scannen de boel en verwerken het in hun systeem. Daarna wordt het doorgestuurd naar de verzekeraar. Die neemt de data weer over in hun systeem. Vervolgens duurt het nog 90 dagen voordat het kraambureau het geld ontvangt, waarna ze het kunnen uitkeren aan de kraamverzorgers.”

Samenwerken

Het is duidelijk: dat moet efficiënter kunnen. Ledger Leopard ontwikkelde een app met daarin een blockchain-wallet. Van Megchelen: “In die wallet zitten het aantal uren dat ouders recht hebben op kraamzorg. De kraamverzorger voert na elk bezoek het aantal uren in, de ouders krijgen een notificatie op hun smartphone dat dit is gebeurd. Zij kunnen dit direct in de app controleren en accorderen. De kraamverzorger en het bureau zien daarna precies hoeveel uren er nog open staan. De informatie gaat meteen door naar de verzekeraar, die uit de wallet van de ouders uitbetaalt.”

Jeroen vervolgt: “Bij blockchain maak je gebruik van tokens die als garantie dienen voor betaling. De partijen spreken af wat de eenheid en de prijs per token is, bijvoorbeeld: 30 euro per uur. Dat leggen ze vast in de blockchain. De door de ouders goedgekeurde garantie zorgt ervoor dat het kraambureau het geld snel krijgt en kan uitkeren.” Handig is vooral dat alle partijen in één systeem kunnen samenwerken. “De uren hoeven niet meer achteraf gecontroleerd te worden, dat bespaart weken tijd. Bovendien is de factuur niet het uitgangspunt, maar gewoon de logische, laatste stap in het proces als alles al is gecheckt. Efficiënter, sneller en goedkoper.”

Moeilijk te manipuleren

De app maakt, net als andere applicaties die Ledger Leopard ontwikkelt, gebruik van blockchaintechnologie, die we kennen als de technologie achter de cryptomunt bitcoin. Maar hoe werkte dat ook alweer precies? Van Megchelen: “De blockchain is een gedeeld digitaal netwerk, waarvan niemand exclusief eigenaar is. Alle deelnemers – mensen of bedrijven die met elkaar zaken willen doen – kunnen gebruikmaken van dit open netwerk. Iedereen heeft een versleutelde kopie op zijn eigen computer. Eén gebruiker, of een groep gebruikers, kan niet zelfstandig veranderingen aanbrengen zonder toestemming van álle gebruikers van het gehele netwerk. Hacken of frauderen is dus vrijwel onmogelijk.” Hij vervolgt: “Je bepaalt zelf met wie je jouw gegevens deelt. Baas over je eigen data, dus.”

Alle partijen zijn eigenaar en controleren elkaar

Hij vervolgt: “De vraag is vaak waarom deze applicatie niet ook met een centrale database kan. Een belangrijke reden is dat niet één partij de baas is over de data – in dit geval de verzekeraar – en deze ongevraagd kan inzien. Alle partijen zijn eigenaar en controleren elkaar. Dit hoeven dus niet allerlei partijen in een publieke blockchain te zijn, maar kunnen net zo goed een aantal partijen in een supply chain zijn, zoals de kraamzorg.” De zorg is een van de sectoren waarin de technologie uitkomst biedt.

Versnipperd zorglandschap

“Mijn broertje lijdt bijvoorbeeld aan een auto-immuunziekte. Wat me steeds weer opvalt, is hoe versnipperd het zorglandschap is ingericht. Verzekeraars, ziekenhuizen, instanties: ze hebben allemaal hun eigen databronnen, die niet met elkaar in verbinding staan. Zo krijg je nooit een totaalbeeld, het is niet transparant of overzichtelijk. Met blockchain kunnen al die eilanden met elkaar worden verbonden. Onze kraamzorg-app is daar slechts een voorbeeld van.”

Opschalen en stappen zetten

Bang voor concurrentie is hij niet, integendeel. “Ik hoop en verwacht dat ondernemers zich hiermee gaan bezighouden. Dat zou mooi zijn, zo kunnen we snel opschalen en stappen zetten. Wij richten ons op de technologie, maar ik hoop dat heel veel ondernemers aan de slag gaan met de  mogelijkheden die blockchain brengt.”

Bron: Special DFT MKB Innovatie Top100 2018.
Tekst: Isabel Michelotti | Foto: Jeroen van Megchelen |Fotografie: Femmy Weijs

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact