Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

BioBlocks BV, 35e plaats MKB Innovatie Top 100 2016

BioBlocks: innovatief duurzaam bouwmateriaal

Het behoud van zeldzame en kenmerkende plant- en diersoorten in het moerasgebied Nationaal Park Weerribben-Wieden, één van Nederlands grootste natuur- en cultuurgebieden. Daar is de basis gelegd voor de innovatieve BioBlocks. Rietvelden groeien langzaam dicht met kraggen (zoals mossen en waterplanten) en rietplagsel. Hierdoor gaat een grote diversiteit aan flora en fauna verloren. Ter voorkoming hiervan worden er open wateren gemaakt. In samenwerking met Staatsbosbeheer wordt tijdens het afplaggen en/of ontgraven vrijkomende materialen verzameld, samengeperst en op natuurlijke wijze gedroogd. Het resultaat: duurzame BioBlocks.

Past binnen BioBased Economy

BioBlocks zijn 100% recyclebaar, hebben een lange levensduur, zijn niet milieubelastend, is een duurzame manier om organische materialen uit natuurgebieden af te voeren en bevat de eigenschap om opgeslagen CO2 langdurig vast te houden in natuurlijk materiaal. BioBlocks is een duurzaam alternatief voor turfwinning en breuksteen en past goed binnen de huidige BioBased Economy. BioBlocks worden gemaakt van een reststof uit de natuur en verwerkt tot een natuurlijk bouwmateriaal voor de infra- en landschapsconstructies. Het voldoet aan de vraag in de markt naar duurzame bouwmaterialen. De toepassingen waar BioBlocks zich in eerste instantie op richt zijn: afwerking van grondkerende constructies in de infrastructuur, geluidswallen en –schermen, oeverbescherming, tuin- en parkinrichting en gevelbekleding.

Nationale en internationale potentie

Er zijn reeds enkele projecten gerealiseerd. Om aan de vraag te kunnen voldoen en een rendabel bedrijf te kunnen realiseren wordt er geïnvesteerd in een nieuwe productiefaciliteit. BioBlocks heeft internationale groeipotentie.

BioBlocks BV

Logo BioBlocks BV Den Dungen

Website

Afscheiding gebouwd met bioblocks begroeid met wilde bloemen

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact