Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

BESE, 7e plaats KVK Innovatie Top 100 2020

Effectief herstel van waterrijke natuur

De afgelopen eeuw is wereldwijd 65 procent van de waterrijke natuur gedegradeerd of verloren gegaan. Om die natuur te helpen herstellen, heeft BESE biologisch afbreekbare ‘sheets’ van ontwikkeld, uit een restroom van de patatindustrie; aardappelzetmeel. De sheets, BESE-elements genaamd,  imiteren de eigenschappen van de natuur en helpen zo jonge planten en dieren te overleven in de dynamisch kustzone.

BESE richt zich op effectief herstel van aangetaste natuurgebieden langs de kust, waaronder kwelders, mangroven en zeegrasvelden. Deze natuurgebieden zorgen voor een leefomgeving voor veel dier- en plantensoorten, dragen bij aan waterzuivering en voedselproductie, vangen CO2 in plantmateriaal en beschermen het achterland tegen golven en hoogwater. Aantasting van deze gebieden ondermijnt het welzijn van 3,2 miljard mensen wereldwijd en het verlies van soorten en ecosysteemdiensten kost jaarlijks ongeveer 10 procent van het wereldwijde bruto product. Het beschermen en herstellen van deze natuurgebieden draagt dus direct bij aan een betere wereld.

Kennisinstellingen

Samen met lokale partijen, vrijwilligers en kennisinstellingen zoals Radboud Universiteit Nijmegen en NIOZ, bevordert BESE kennisuitwisseling en inspireert mensen te kiezen voor duurzamere herstelmethoden op wereldwijde schaal.

Biologisch afbreekbaar

De materialen voor natuurherstel die BESE ontwikkelt zijn wereldwijd getest in verschillende natuurgebieden en bewezen op hun effectiviteit. Ze worden door hun bio-afbreekbare karakter onderdeel van de natuur, waardoor na succesvol herstel uiteindelijk enkel een hersteld natuurgebied achterblijft.

Schaalvergroting

Nu werkt BESE vaak nog op kleine schaal (tot circa 1 hectare), maar het streven is gebieden van meer dan vijftig hectare te herstellen met behulp van de duurzame materialen.

BESE-elements kunnen online besteld worden door contact op te nemen met het BESE team via de BESE-website. Voor levering worden eerst de wensen en mogelijkheden besproken en wordt gekeken naar de beste toepassing van het product op de veldlocatie. 

BESE

BESE logoCulemborg

LinkedIn 

Website

BESE elements met begroeiing in een kwelder

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact