Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Pre-event MKB Innovatie Top 100 op 5 juli 2016

Verslag en presentaties

Exclusief event voor ondernemers die ooit in de afgelopen 10 jaar in de MKB Innovatie Top 100 hebben gestaan en voor de 300 inschrijvers van 2016.

Sprekers

 • Jasper Wesseling, Ministerie Economische Zaken, directeur directie innovatie en kennis (tevens plv. DG)
 • Ruud Koornstra, ondernemende activist, jury voorzitter MKB top 100, Premier van de Oplossingen in het InnovatieKabinet
 • Hugo von Meijenfeldt, coordinator implementatie van de Sustainable Development Goals op elk niveau en in elke sector. De SDG’s bieden kansen voor innovatie!
 • Prof. Dr. Wim de Ridder, futuroloog, schrijver, onderzoeker en consultant. Hij stelt in zijn laatste boek ‘Metamorfose - De nieuwe welvaart' ‘big hairy audacious goals’:
  • mobiliteit: ‘we gaan door tot alle auto-ongelukken de wereld uit zijn’
  • energie: ‘we gaan door tot elektriciteit gratis is (en overal beschikbaar)’
  • gezondheid: ‘we gaan door tot iedereen zelf de baas is over zijn gezondheid’
  • veiligheid: ‘we gaan door tot iedereen zich veilig voelt’
  • geld verdienen: ‘we gaan door tot iedereen tenminste één dag /week passend betaald werk heeft’
  • geld besteden: ‘we gaan door tot iedereen koopt wat bij hem past’
  • pensioen: ‘we gaan door tot onze pensioenen welvaartsvast zijn’
  • toekomst: ‘we gaan door tot iedereen gelukkig is’

Deze thema’s en de doorsnijdende doelen van de SDG’s vormden onderwerp in de subgroepen De middag werd ondersteund door Bob Commandeur van Buzzmaster, waardoor het event heel participatief werd. De dagvoorzitter was Jos Borsboom, die zorgde voor een zeer geanimeerde middag!

MKB Innovatie Top 100 en netwerken

Tussen de sprekers en de discussies door werden de namen van de bedrijven opgelezen die in de top 100 2016 staan. Het leuke was dat steeds meer ondernemers wisten dat ze tot de kanshebbers behoren en toch bleven ze het hele programma aanwezig. Blijkbaar sprak het programma aan! En natuurlijk wordt iedere bijeenkomst benut als een mooie gelegenheid te netwerken. Dat gebeurde ook volop. De uiteindelijke rangorde zal bekendgemaakt worden tijdens de Dag van de Innovatie op 29 september.

Interactie met Buzzmaster

Om het publiek actief bij de bijeenkomst te betrekken is hen een aantal vragen gesteld. Zij konden antwoorden via Buzzmaster. De dagvoorzitter Jos las steeds een aantal reacties voor en de schrijver ervan mocht zijn of haar reactie toelichten. Deze opzet zorgde voor een grote betrokkenheid van de aanwezige ondernemers bij het programma. Er werd allerminst achterover leunend geluisterd. Ieder stond (letterlijk) voor zijn of haar verhaal of droom. De dromen varieerden van heel concreet tot visionair. Er was totaal geen schroom dat met het publiek te delen! Regelmatig was er de roep om (meer) waardering voor sociale innovatie.

Hieronder staan enige reacties van de deelnemers op de vragen gesteld via de Buzzmaster:

Uit welke sector komen de deelnemers van vandaag?

Industrie 16%
Health 5%
Agri/food  10%
Bouw 5%
ICT 14%
Logistiek 2%
Creatieve industrie 13%

Waarom bent u met innovatie bezig?

Kosten besparen 1%
Nieuwe markten 17%
Om te groeien 54%
Initiëren van nieuwe samenwerking

17%

Gewoon proberen 12%

 

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact