Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Noordelijke toppers in de spotlights

Op dinsdag 6 oktober vond een succesvolle bijeenkomst plaats, georganiseerd door de Kamer van Koophandel, waarbij de noordelijke ondernemers uit de MKB Innovatie Top 100 aanwezig waren en de gedeputeerden EZ van de drie noordelijke provincies. Na de dis is onder leiding van Ron Overbeek van Statement gesproken over het halen van resultaten uit deelname aan de Top 100. 'Wat kan het je als bedrijf brengen, maar vooral wat je wilt halen…!'

Benutten van netwerken

Janika Horvath, directeur van de Kamer van Koophandel trapte af, gevolgd door Henk Brink, als voorzitter van de Bestuurscommissie EZ. Patrick Brouns heeft het officiële deel van de bijeenkomst afgesloten. De felicitaties en lof van de heren, deed de ondernemers zichtbaar goed. Er werd veel kennis en ervaring uitgewisseld, met elkaar, maar ook met de gedeputeerden en de ambtenaren EZ van de provincies. Hieruit zijn al vele acties naar voren gekomen en ook afspraken gemaakt voor bedrijfsbezoeken door de gedeputeerden. Met name de vraag naar het benutten van netwerken met het gebruik maken van de contacten van zowel de Kamer als de provincies was een veelgevraagd onderwerp. Een aantal ondernemers gaf direct aan met elkaar in contact te willen blijven.

Regionale dimensie

Eén van de ondernemers gaf het volgende aan: "ik miste in mijn rijtje nog de provincie Drenthe om zaken mee te doen, nu tref ik in één keer de belangrijke personen en zijn de afspraken gemaakt. Dat is nog eens efficiënt werken!" Een andere uitspraak: "ik kan iedereen aanbevelen om mee te doen aan de MKB Innovatie Top 100'. Het heeft mij direct nieuwe klanten opgeleverd en zelfs nieuwe internationale markten die wij nu verkennen voor ons bedrijf. En deze bijeenkomst voegt daar weer regionale dimensie aan toe."

Verbindingen

De reacties van de aanwezigen waren positief en enthousiast. "De Kamer van Koophandel heeft laten zien dat zij mooie verbindingen weet te leggen tussen bedrijfsleven en overheden, maar ook tussen de ondernemers onderling. Ook goed om te merken dat wij bepaalde netwerken kunnen ontsluiten voor de ondernemers," aldus Horvath.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact