Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Publieksprijs

COLOR2U

Een totaalconcept van integratieve complementaire zorg vanuit een sociale onderneming.

Bedrijfsnaam COLOR2U
KvK Nummer 72529202
Website www.color2u.nl
Beschrijving onderneming Coaching & advies op het gebied van stress gerelateerde klachten, burn-out en depressiviteit.
Naam innovatie Een totaalconcept van integratieve complementaire zorg vanuit een sociale onderneming.
Beschrijving innovatie We ondersteunen millennials bij stress gerelateerde klachten, burn-out en depressiviteit door het aanbieden van integratieve complementaire zorg. Deze zorg wordt verleend binnen de structuur van een sociale onderneming.
Kenmerken van de integratieve complementaire zorg binnen COLOR2U zijn:
- Meervoudige aanpak (fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal en spiritueel)
- Multidisciplinaire aanpak (vanuit verschillende disciplines werken we samen met één gast)
- Ritme en structuur door het aanbieden van een dagprogramma binnen onze sociale onderneming (één of meerdere dagdelen per week), waardoor het gemakkelijker wordt om weer deel te nemen aan de maatschappij
COLOR2U is een sociale ondernemer. Dit betekent dat wij in 2019 De Vrienden Van COLOR2U gaan oprichten. Een bepaald percentage van onze omzet wordt hierin gereserveerd en beschikbaar gesteld voor mensen, die anders om financiële redenen niet aan het programma deel kunnen nemen. Doel is ook om dit door andere bedrijven te laten ondersteunen.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Onze gasten zitten nu vaak de hele dag thuis op de bank. Bij ons krijgen ze overdag een plek, waar ze naar toe kunnen gaan. Niet alleen voor een individueel gesprek, maar ook voor andere onderdelen uit het dagprogramma. Hier kunnen ze ook anderen ontmoeten.
Burn-out en ook depressiviteit zijn maatschappelijke problemen, die ook op de werkvloer zichtbaar worden. Door niet alleen coaching & advies te geven aan onze gasten, maar ook aan anderen zoals bedrijven, willen we burn-out en depressiviteit uit de taboe sfeer halen. Bedrijven zijn nog steeds bang om een slechte naam op de arbeidsmarkt te krijgen en door het UWV gesanctioneerd te worden. Hierdoor ontstaat een ondoorzichtige filter tussen het beeld dat bedrijven naar buiten geven en de werkelijkheid op de werkvloer. We willen werken aan meer transparantie.
Bijdrage aan een betere wereld Met name burn-out treft vaak mensen in de bloei van hun leven. Zij maken carrière in een flexibiliserende arbeidsmarkt waarin succes de norm is. Uit onderzoek blijkt dat perfectionisme en competitie leiden tot verminderde eigenwaarde en een verhoogd risico op burn-out. Onder millennials blijken nu net die ingrediënten alomtegenwoordig.
Door mensen en bedrijven te ondersteunen bij stress gerelateerde klachten, burn-out en depressiviteit willen we structureel een beter maatschappelijk klimaat scheppen, ook op de werkvloer. Eigenlijk hopen we dat onze dienstverlening binnen een aantal jaren overbodig is.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Nieuw is het totaal concept. Origineel is de manier waarop het concept wordt aangeboden door de keuze en de inrichting van het bedrijfspand. Het voelt aan als ‘thuis’. Hierdoor wordt de drempel om aan een programma deel te nemen laag.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact