Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

iLLustratief

Vergader out of the box

Naam bedrijf iLLustratief
KVK nummer 67286976
Website https://www.illustratief.org/creatief-vergaderen-toolboxen/
Extra website https://www.youtube.com/watch?v=2xhCMuA_z1s
Beschrijving innovatie Bij veel organisaties om mij heen zie ik de behoefte om de afgelopen tijd te evalueren, te leren en doelen te stellen voor het komende jaar. Niet iedereen weet hoe ze dat kunnen aanpakken en niet iedereen kan of wil mij als facilitator inhuren. Dus ik heb een toolbox gemaakt waarmee een organisatie een kant en klaar pakket krijgen om creatief te vergaderen (online of in persoon).

In persoon toolbox
Voor deze vergadering hoef je zelf alleen de uitnodiging te sturen. In de toolbox is aan alles gedacht. Flip-overs met de agenda en de actielijst zijn al visueel gemaakt. Tijdens de vergadering ga je met elkaar concreet aan de slag en maak je uitdagingen en kansen visueel. De vergadering start met een check-in met fotokaarten. Daarna ga je de afgelopen periode in kaart brengen in een visuele tijdslijn. Je slaat met elkaar daadwerkelijke piketpaaltjes die de belangrijke momenten door stickers te plakken. Vervolgens gaan jullie de stip aan de horizon visualiseren met de beren op de weg en de pot met goud aan de horizon. Jullie creëren met elkaar een gemeenschappelijk beeld. De volgende stap tijdens de vergadering is reflecteren op de samenwerking en het eigen handelen.

In de toolbox:

5 templates op flip-overs
A4 stickervel stip aan de horizon
Stickers piketpaaltjes
Reflectiekaartjes voor iedere deelnemer
Neuland markers
Post-its
Draaiboek met per stap een instructie

Online toolbox:
De online toolbox biedt dezelfde sessie maar dan een online pakket. De afgelopen maanden is iedereen aan de slag gegaan met interactieve tools als Miro en Mural om mee te vergaderen, maar voor veel (digibete) deelnemers van een vergadering is dat ingewikkeld en bij veel ((semi)overheids) organisaties zijn deze tools niet toegestaan. Ik heb daarom nagedacht welke tool wel toegankelijk is voor iedereen: Powerpoint. Ik heb Powerpoint zo 'gehackt' dat je er interactief mee kan vergaderen. Voor deze onlinebox heb ik werkvormen gemaakt waarbij deelnemers van een vergadering interactief de afgelopen periode kunnen evalueren en doelen kunnen stellen met een check-in met fotokaarten, tijdslijn maken, stip aan de horizon bepalen, evalueren en acties bepalen. Iedereen vanuit huis in hetzelfde Powerpoint bestand. Veilig, interactief en doelgericht.
Bijdrage aan verbetering situatie tijdens coronacrisis. Mensen/organisaties krijgen tools om stil te staan en te reflecteren op hoe ze de afgelopen tijd hebben ervaren. Dat draagt eraan bij dat medewerkers zich gezien voelen en kunnen verwerken wat er is gebeurd. Maar de afgelopen tijd heeft ook medewerkers en organisaties iets gebracht zoals digitaliseren. Zo kunnen ze dat in kaart brengen en afspreken hoe ze deze lessen kunnen behouden. Daarnaast brengen deelnemers/organisaties in kaart waar ze nu staan en waar ze naar toe willen en wat dat vraagt aan acties en gedrag.

Door de interactieve en visuele werkwijze heeft het nog extra voordelen:
- Zelfde beeld: Door het de ervaringen uit het verleden en ambities voor de toekomst visueel te maken creëer je met elkaar een gemeenschappelijk beeld.
- Heldere doelen: Tijdens de vergadering worden heldere doelen en acties geformuleerd op basis van de ambitie en inzichten uit het verleden.
- Draagvlak: Doordat iedereen actief betrokken wordt tijdens de vergadering ontstaat er draagvlak voor de stappen vooruit.
- Creatief doen: Tijdens de vergadering wordt door de tools en werkvormen het creatieve denken en doen aangezet. Dat zal ook doorwerken na de sessie.
Toepasbaarheid voor andere ondernemers. De vergaderbox is toepasbaar bij iedere branche.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact