Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Live Adviesdagen

The Imagineers

SEP, een Landschap Participatiplatform

Naam bedrijf The Imagineers
KVK nummer 01124181
Website theimagineers.com
Extra website theimagineers.com/SEP
Beschrijving innovatie Het Landschap Participatieplatform speelt in op de behoefte om burgerparticipatie kwalitatief, veilig en online te laten plaatsvinden. Door het klimaatakkoord gaat er een grote impact op de omgeving, denk aan zonneweides en windparken, plaatsvinden. Dat is lastig voor te stellen vanuit statische rapporten en platte tekst. Wij geloven dat een beeld meer vertelt dan 1000 woorden.
Vandaar dat wij het klimaatakkoord doorvertalen voor de Regionale Energiestrategie (RES) in beeld. En uiteindelijk wordt dit weer doorvertaald naar de gemeenten, oftewel de achtertuin van de burger.
Vanuit het beeld betrekken we de burger over hoe hun omgeving er in de toekomst uit ziet. Interactie en dialoog vinden in het Landschap Participatieplatform plaats. Beeld praat makkelijker dan tekst.
Bijdrage aan verbetering situatie tijdens coronacrisis. In de omgevingswet is opgenomen dat gemeenten burgers moeten laten participeren in de besluitvorming rondom wijzigingen in de omgeving. Dit is heel actueel omdat er in het klimaatakkoord afspraken zijn gemaakt om elektriciteit duurzaam op te wekken en als gemeente aardgasvrij te worden. Dit heeft een grote impact op de omgeving en hier worden burgers bij betrokken. Zij participeren. Normaal vindt dit vooral plaats via informatiebijeenkomsten, offline.
Door Covid-19 moet dit nu geheel online plaatsvinden. Om de impact helder te maken, visualiseren we de impact en bieden burgers direct de mogelijkheid om te reageren op het toekomstige landschap via de beelden. Meningen en voorkeuren voor opties worden voorgelegd en vastgelegd.
Hierdoor vindt het participatieproces veilig en snel plaats en kunnen (lokale) overheden hun afspraken rondom het klimaatakkoord nakomen.
Toepasbaarheid voor andere ondernemers. Dit product kan breed ingezet worden voor andere toekomstige landschapsveranderingen.
Denk aan: projectontwikkelaars, ingenieurs adviesbureaus, energieleveranciers en energie infrastructuurbeheerders, stedenbouwkundigen, architecten, waterschappen, gebiedsontwikkelaars.
Ook is het een interessante tool voor communicatiebureaus, die projecten hebben, waar ze de onwetende burger willen betrekken en waar landschap en participatie een rol in speelt.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact