Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

IN10 BV

IN10 Future Scoping Programma

Schematische weergavew werking IN10 Future Scoping Programma

Bedrijfsnaam IN10 BV
KvK Nummer 24326353
Website www.in10.nl
Beschrijving onderneming Digitale Technologie is een essentieel deel geworden van ons dagelijks leven. Het stelt ons in staat om op allerlei fantastische nieuwe manieren met elkaar te praten, delen, werken en leven. IN10 helpt merken en organisaties om de nieuwe mogelijkheden maximaal van waarde te maken voor mensen.
Naam innovatie IN10 Future Scoping Programma
Beschrijving innovatie Met het IN10 Future Scoping Programma helpen wij merken en organisaties om hun toekomst te visualiseren, en een roadmap te creëren om die visie ook tot werkelijkheid te maken.
Website innovatie http://work.in10.nl/digital-hospitality-...
Noodzaak en belang van deze innovatie Wij werken volgens deze aanpak bijvoorbeeld voor:

Port of Rotterdam
Vanuit het vertrekpunt ‘the smartest port’, helpen wij hen bij de ontwikkeling van een digitaal productlandschap. Zo ontwikkeld de haven nieuwe businessmodellen voor zichzelf en haar gebruikers, en versnellen we de verduurzaming.
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/13/de-haven-wil-werken-als-een-app-a1595440
https://nos.nl/artikel/2226934-rotterdamse-haven-wil-sneller-schone-scheepvaart.html

Philadelphia
We schetsen hoe technologie in 2030 van waarde kan zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. Hier wordt inmiddels actief op geacteerd om ervoor te zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking in 2030 zelfstandiger kunnen leven: https://www.zorgvisie.nl/philadelphia-start-robotplatform/

Anne Frank Stichting
Anne Franks is wereldwijd een ongelofelijk krachtig symbool in het aan de kaak stellen van ongelijkheid en racisme. Met de Anne Frank stichting ontwikkelen wij momenteel het virtuele Anne Frank huis, waardoor het achterhuis en alle verhalen die hier aan vast hangen, inclusief aanpalende actuele thema’s, wereldwijd ontsloten worden middels een VR experience. Zo dragen we er aan bij dat mensen op basis van een ervaring bevestigd krijgen, of ontdekken dat ongelijkheid de wereld uit moet.
Eerste voorproefje is het gedigitaliseerde dagboek: http://cases.unlockthedoor.nl/798730/

Dutch Windwheel
Op basis van onze aanpak geven wij richting aan de innovatietrajecten rondom het meest duurzame en innovatieve gebouw ter wereld.
https://www.forbes.com/sites/kristintablang/2015/05/11/the-dutch-windwheel-rotterdam-netherlands/#54544ced5d3f
Bijdrage aan een betere wereld Duurzaamheid en sociaal culturele aspecten zijn geïntegreerd onderdeel van het programma, om te zorgen dat de gecreëerde impact bijdraagt de wereld en de samenleving niet benadelen. Wij werken naar de Sustainable Development Goals van de VN.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Innovatie is traditioneel een technisch domein. IN10 versnelt innovatie echter primair doormiddel van creativiteit. Wij geloven heilig dat ook alle mogelijkheden die nog op ons af komen, alleen maar van waarde worden als we deze heel creatief benaderen. https://www.emerce.nl/achtergrond/sxsw-technology-anxiety-omzeilen

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact