Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

Waterweg

Circulaire waterpasserende bestrating van baggerspecie

Bedrijfsnaam Waterweg
KvK Nummer 72435615
Website www.waterweg.co
Beschrijving onderneming Overal ter wereld vindt urbanisatie plaats. Dit betekent dat er in toenemende mate wordt gebouwd en gebouwd blijft worden, terwijl grondstoffen zoals zand en klei steeds schaarser worden. Bovendien leidt over betegeling in steden tot een toenemend wateroverlast. Het is noodzakelijk dat naar alternatieve grondstoffen wordt gezocht om deze problemen aan te kunnen pakken.

Waterweg heeft de oplossing gevonden met de ontwikkeling van tegels van bagger. De tegel gemaakt van bagger is niet alleen waterpasserend, maar ook nog eens gemaakt van een overvloedige reststroom afkomstig uit rivieren en kanalen. Oftewel, Waterweg biedt een klimaatadaptieve, waterpasserende tegel van een circulair materiaal.
Naam innovatie Circulaire waterpasserende bestrating van baggerspecie
Beschrijving innovatie Een waterpasserende tegel van bagger is circulair en klimaatadaptief. De tegels hebben een open structuur waardoor water de grond in kan zakken in plaats van het riool. Dit vermindert de druk op het riool bij regen, en draagt bij het voorkomen van overstromingen. Ook zorgt het dat we slim met ons regenwater omgaan en we daarmee het grondwaterpeil goed houden.

We produceren een tegel gemaakt van een reststroom, door weinig energie te gebruiken, zodat de MKI waarde van ons product tot wel 50% lager is dan reguliere bestrating. Ook zorgt deze innovatie ervoor dat twee zeer conservatieve ketens moeten gaan vernieuwen. Wij bereiken dat door een schakel te zijn tussen de bagger- en bouwketen en deze aan elkaar te verbinden.
Website innovatie www.waterweg.co
Noodzaak en belang van deze innovatie Onze innovatie draagt op verschillende manieren bij aan verduurzaming van de conservatieve bagger- en bouwsectoren door de twee ketens aan elkaar te verbinden. Hieronder staat dit uitgebreid beschreven.
Bijdrage aan een betere wereld WATEROVERLAST
Het regent veel in Nederland en 95% van de bijvoorbeeld de Rotterdamse binnenstad is betegelt. Regenwater kan niet meer de grond in zakken, maar komt in het riool terecht. Daardoor ontstaat er druk op het riool. Een waterpasserende tegel van bagger is een oplossing in het creëren duurzame toekomstbestendige stad, hierdoor kan het water namelijk de grond in zakken in plaats van het riool.

HET BAGGERPROBLEEM
Ieder jaar komt er in Nederland 10 miljoen kuub bagger vrij. Het verwerken van bagger is een duur proces waarbij veel CO2 vrijkomt. Hoogheemraadschappen betalen in stedelijk gebied vaak €25 per kuub bagger. Met de bagger die vrijkomt in bijvoorbeeld Rotterdam en omgeving zouden we iedere 5 jaar 2 keer de Kuip kunnen vullen. Dit wordt nu naar de Slufter gepompt, of komt terecht op een depot buiten de stad. De kosten voor bagger in de keten zijn het hoogst in stedelijk gebied omdat er minder ruimte is voor het drogen van de bagger op de kant en het (bijna) nooit naar een boer kan. Vervolgens wordt deze prijzige bagger slechts gebruikt voor laagwaardige toepassingen

DUURZAME BOUWMATERIALEN
Op dit moment is er in de bouw nog een tekort aan circulaire duurzame materialen om mee te bouwen. De belangrijkste grondstoffen zijn nog steeds zand en cement. De productie van cement alleen al is 3 keer meer vervuilend dan de volledige luchtvaart. En daar zijn wij in Nederland compleet afhankelijk van. Daarnaast dreigt er een mondiaal tekort aan zand dat geschikt is voor beton. Hierdoor zullen prijzen stijgen en transport afstanden groter worden. Om de huidige en toekomstige impasse te doorbreken moeten er alternatieven komen. Wij gaan bouwen met bagger, en brengen een duurzaam alternatief voor bestrating op de markt.

ZICHTBAARHEID CIRCULAIRE ECONOMIE
Nederland wil in 2050 circulair zijn. Rotterdam al in 2030. Om de circulaire economie te realiseren moet die wel zichtbaar zijn; zodat naast overheden ook bedrijven en consumenten mee bewegen. De circulaire economie als een oplossing van klimaatverandering moet ook vanuit de maatschappij komen. Esthetische bestrating waar de Nederlandse bevolking overheen loopt zorgt voor deze zichtbaarheid. Het laat zien dat iets wat ogenschijnlijk zo waardeloos (bagger) is enorm waardevol kan zijn en kan daarmee anderen inspireren.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Er bestaan nog geen waterpasserende circulaire tegels van bagger.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact