Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Wallvision BV

ZigZagSolar

Bedrijfsnaam Wallvision BV
KvK Nummer 55448879
Website www.zigzagsolar.nl
Beschrijving onderneming Wallvision met ZigZagSolar is een scale-up onderneming uit Eindhoven met een multicultureel en multidisciplinair team van professionals. ZigZagSolar is gebaseerd op een uitvinding van Wim van de Wall. We zijn een gedreven team met de wil om een bijdrage te leveren aan een betere wereld. We werken aan 8 Sustainable Development Goals. (SDG's). Wij zetten onze talenten in om een internationale onderneming uit te bouwen.

Naam innovatie ZigZagSolar
Beschrijving innovatie Must see: https://www.youtube.com/watch?v=7QKy-9Xzmps

ZigZagSolar van Wallvision is een gepatenteerde technologie voor het bouwen van betaalbare bewezen mooie zonnegevels. Dankzij eigen simulatie-software kan voor elke gevel ter wereld exact worden berekend hoeveel energie kan worden geoogst en hoeveel energie kan worden bespaard. Met behulp van de gepatenteerde technologie kan de allerslimste zonnegevel worden ontworpen en een garantie worden gegeven op de energetische winst. Dit kan geen enkele andere onderneming in de wereld.

ZigZagSolar biedt voordelen:
1) Wij kunnen garanderen dat we energetisch waarmaken wat we beloven. GEEN ANDER BEDRIJF KAN DAT.

2) Onze zonnepanelen in ZigZagSolar oogsten in de winter tot 100% meer zonne-energie dan een zonnepaneel in een plat-dak-opstelling. Over een geheel jaar oogsten we 50% meer zonne-energie dan een verticale zonne-gevel.
GEEN ANDER BEDRIJF OOGST MEER ZONNE-ENERGIE VAN EEN ESTHETISCHE GEVEL.

3) ZigZagSolar kan perfect thermisch worden geïsoleerd en kan ongewenste zonnestralen blokkeren. WIJ ZIJN NIET ALLEEN EXPERT IN ZONNE-ENERGIE, MAAR OOK IN BOUWFYSICA EN BOUWKUNDE.

4) ZigZagSolar kan in elke kleur, elke print, elke glans/perforatie/embossing en elke maatvoering kosteneffectief via mass-customization worden geleverd. BIJ ONS IS ARCHITECTUUR EN VORMGEVING ESSENTIEEL VOOR SUCCES.

5) We kunnen ZigZagSolar met geïntegreerde raampartijen leveren omdat we daarvoor de competentie in huis hebben.

6) ZigZagSolar biedt in meeste gevallen een gezonde business case en lage Levelized Cost Of Electricity (LCOE)

7) lichtgewicht, perfect voor nieuwbouw en renovatie, voor utiliteit en woningbouw.

8) Dankzij ZigZagSolar kan een gebouw stappen vooruit maken in energie-efficiëntie zonder de bewoner of gebruiker te storen.

9) We hebben in aantal demonstratieprojecten aangetoond dat ZigZagSolar perfect werkt en zonder zorgen perfect blijft werken.

10) Deze technologie heeft in Nederland en internationaal grote potentie. Er zijn al projecten in de pijplijn in Nederland, India, Verenigde Arabische Emiraten. Interesse uit China, Hong Kong, Filipijnen, Australië, USA, Singapore, België, etc.
Website innovatie https://www.facebook.com/zigzagsolar
Noodzaak en belang van deze innovatie Must see: https://www.youtube.com/watch?v=XHdgB-yV4sg

Onze visie: Een stad kan uitsluitend van voldoende veilige groene energie worden voorzien als de gebouwen energetisch efficiënt worden gebouwd en de beschikbare oppervlaktes in de stad worden ingezet voor de oogst van zonne-energie. Begin met isoleren en zonnepanelen op het dak. Voor voldoende energie voor elektrisch vervoer, elektrische verwarming en koeling, voor elektrisch koken is veel elektriciteit nodig. Elektriciteit uit fossiele brandstoffen leidt tot luchtverontreiniging en klimaatverandering. Er is veel veilige schone energie nodig in de stad en er is simpelweg te weinig dakoppervlak beschikbaar om voldoende energie op te wekken.
HOOG-PRESTERENDE ZONNEGEVELS ZIJN EEN NOODZAAK OM DE ENERGIE-TRANSITIE MOGELIJK TE MAKEN.
Dit is belangrijk in Nederland, maar nog veel belangrijker in de megasteden die vrijwel uitsluitend hoogbouw kennen zoals in India, China, Singapore, Hong Kong, Verenigde Arabische Emiraten, Parijs, Madrid, Barcelona, etc. Deze steden hebben over het algemeen een tekortschietend elektriciteitsnet met black-outs en power-cuts tot gevolg welke tot ernstige economische schade leidt.
Bijdrage aan een betere wereld ZigZagSolar draagt bij aan 8 SDG's:
The 17 sustainable development goals (SDGs) to transform our world:

+/- GOAL 1: No Poverty; we creëren nieuwe skilled jobs en leveren toegang tot veilige en betaalbare energie.

+/- GOAL 2: Zero Hunger: zie no poverty

+ GOAL 3: Good Health and Well-being: vermindering luchtverontreiniging door vervanging van fossiele brandstoffen voor vervoer, verwarmen en fossiele elektriciteit door schone groene zonne-energie en zonne-warmte. Wij eisen dat de mensen die voor en met ons werken zich aan veiligheidsvoorschriften houden. Dit is uitdaging in internationale markten.

+ GOAL 4: Quality Education: wij leiden onze "stake-holders" op tot de productie van onze producten en een perfecte installatie op de bouw. We leiden architecten, project-ontwikkelaars, metaalbewerkers, assemblage-bedrijven, gevelbouwers, elektrotechnisch installateurs, distributeurs en hun medewerkers op.

+ GOAL 5: Gender Equality: Wij eisen van onze partners gender-equality en onderschrijven van OECD-richtlijnen

- GOAL 6: Clean Water and Sanitation

+++ GOAL 7: Affordable and Clean Energy: ONZE KERNACTIVITEIT: HOGE ENERGIE-DICHTHEID TEGEN LAGE KOST! We willen in 2023 ZigZagSolar verkopen met een energetische opbrengst van tenminste 20.000.000 kWh/jaar en in de jaren daarna met tenminste 20% per jaar blijven groeien.

+ GOAL 8: Decent Work and Economic Growth: We creëren nieuwe skilled jobs in Nederland en in buitenland. Dit zijn veilige, gezonde banen in groeiende markten. We streven naar 500 nieuwe directe en indirecte banen in 2023.

GOAL 9: Industry, Innovation and Infrastructure
We willen een grote impact maken door veel zonne-energie op te wekken tegen lage kost. Dit lukt uitsluitend door mass-customization, industriële efficiëntie en slimme logistiek. Onder andere door productie en/of assemblage nabij de klant.

+ GOAL 10: Reduced Inequality: Wij eisen gelijkheid van onze partners en het onderschrijven van de OECD-guidelines.

+++ GOAL 11: Sustainable Cities and Communities: kernactiviteit van onze activiteiten. Naast leveren van mooie gevels voor energie-efficiënte gebouwen staan circulariteit en materialen voetprint hoog op onze focuslijst. Geen fluor verbindingen, geen cadmium, geen biocides of fungicides, geen uitlogen van giftige stoffen. Volledig te repareren, uitneembaar en recycleerbaar.

+ GOAL 12: Responsible Consumption and Production: We streven naar minimalisatie van de voetprint van onze activiteiten en vermijden schaarse of milieubelastende materialen en verlangen circulariteit.

+++ GOAL 13: Climate Action: schone duurzame energie leidt tot herstel van de natuur en het klimaat. Onze activiteiten vermijden evenveel uitstoot van CO2 als 1.000.000 bomen.

- GOAL 14: Life Below Water

- GOAL 15: Life on Land

- GOAL 16: Peace and Justice Strong Institutions: Wij verlangen van onze partners compliance met de OECD guidelines.

GOAL 17: Partnerships to achieve the Goal: we kunnen uitsluitend slagen en succesvol zijn via internationale samenwerking met universiteiten, scholen, instituten, bedrijven en overheden in internationale setting. Wij maken gebruik van de goede reputatie van Nederland om ons bedrijf internationaal op de kaart te zetten.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Wij zijn uniek in de wereld, ons product is beschermd met verschillende patenten en merken. Onze simulatie-tools zijn uniek in de wereld.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact