Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

WLN BV

RT-PCR techniek voor het aantonen van E.coli bacteriën in drinkwater

Bedrijfsnaam WLN BV
KvK Nummer 41009052
Website https://wln.nl/
Beschrijving onderneming WLN B.V is een 100% dochteronderneming van Waterbedrijf Groningen en WMD Drinkwater. WLN is een toonaangevende organisatie op het gebied van waterkwaliteit en watertechnologie met een prominente positie in de commerciële markt in Noord-Nederland. Voor Waterbedrijf Groningen en WMD Drinkwater werkt WLN continu aan de verbetering van de drinkwaterkwaliteit.

Onderdeel van WLN is het waterlaboratorium dat is gespecialiseerd in wateronderzoek. Klanten kunnen bij ons terecht voor wateranalyses, wateronderzoek maar ook voor advies op het vlak van waterbehandeling en waterinstallaties: onafhankelijk, deskundig en praktijkgericht. WLN heeft kennis van alle soorten water: van drinkwater, industriewater en afvalwater tot oppervlaktewater en zwemwater.
Naam innovatie RT-PCR techniek voor het aantonen van E.coli bacteriën in drinkwater
Beschrijving innovatie Analysetechniek gebaseerd op het genetisch materiaal van de bacterie Escherichia coli om snel fecale verontreiniging in drinkwater te kunnen aantonen. Een volume drinkwater wordt gefiltreerd over een membraanfilter waar alle bacteriën op blijven liggen. De bacteriën worden daarna kapot gemaakt en alle genetisch materiaal wordt uit de bacteriën gehaald en geconcentreerd en gezuiverd. Een deel van het genetische materiaal dat afkomstig is van Escherichia coli en dat betrokken is bij eiwitproductie, namelijk het 16S RNA, wordt met een speciale detectie (reversed transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR)) en kleuring zichtbaar gemaakt . Als er signaal wordt aangetroffen is dat een teken dat het water fecaal besmet is en is er dus een risico voor de consument.

Zie eveneens publicatie in Water Matters, oktober 2015:
https://edepot.wur.nl/364860
Website innovatie https://wln.nl/onderzoek/innovaties/anal...
Noodzaak en belang van deze innovatie Door deze techniek kan er veel sneller dan tot nu toe gekeken worden of drinkwater fecaal verontreinigd is. Met de huidige technieken duurt dit 24 uur en met de nieuwe RT-PCR techniek 4 uur. Waterbedrijven kunnen nu bij een buisbreuk en na reparatie binnen 4 uur het water weer aansluiten, zodat de consument veilig het water weer kan drinken. Dit scheelt het geven van een kookadvies voor alle gebruikers of het niet kunnen leveren van drinkwater gedurende 24 uur. Deze innovatie is door de overheid opgepakt en erkend als wettelijk geaccepteerde methode om drinkwater te controleren.

Zie eveneens:
https://wln.nl/news/wettelijke-erkenning-voor-snelle-opsporing-e-coli/
Bijdrage aan een betere wereld De methode verhoogt de consumentveiligheid door het risico op verontreinigd water eerder te detecteren. Er kan veel eerder ingegrepen worden bij fecale verontreiniging of zelfs preventief geanalyseerd worden, omdat de tijd dat water niet geleverd wordt relatief erg kort is.

Waterbedrijven kunnen veel eerder een leiding vrijgeven zonder nog circa 18 uur een leiding te moeten spoelen voordat een leiding wordt vrijgegeven. Dit geeft dus ook een enorme waterbesparing.

Analytisch heeft deze methode ook veel minder afval ten opzichte van de huidige methoden.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De RT-PCR techniek op zich bestaat al langer en in meerdere sectoren. Het innovatieve deel is de combinatie van de techniek met de juiste keuze aan markers specifiek voor de bacterie en het meten op zeer laag niveau. Met deze techniek is 1 bacterie E.coli aan te tonen en dat is uniek. WLN heeft, als eerste ter wereld, methodes ontwikkeld waarmee fecale indicatoren in drinkwater binnen vier uur kunnen worden aangetoond.

Deze methode markeert de omslag op het gebied van biologische analyse van food quality water. Een omslag van klassieke kweekmethodes naar moderne DNA/RNA technieken. Dit is een paradigma shift van het zuiverste water op ons vakgebied. Daarnaast is het op gebied van food quality water een mondiaal unieke toepassing, ontwikkelt door een in Nederland geworteld bedrijf. Het betekent voor de klanten in de food industrie een zeer wezenlijke verbetering in hun bedrijfsvoering, na reparatie en geplande fabriekstops. Sneller zekerheid over de hygiënische veiligheid betekent sneller weer in bedrijf en sneller weer in-business.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact