Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

Vislift BV

Smart Vislift, zelfdenkende, metende en communicerende vispassage.

Bedrijfsnaam Vislift BV
KvK Nummer 71402209
Website www.vislift.nl
Beschrijving onderneming Technologie voor ecologie, leveren van een automatische vispassage die zorgt voor efficiëntere vismigratie zoetwater besparend is en automatisch waterkwaliteit en vissen monitort. Vislift bv digitaliseert de onderwater wereld.
Naam innovatie Smart Vislift, zelfdenkende, metende en communicerende vispassage.
Beschrijving innovatie De vis(soorten)stand is vanaf 1970 tot heden met 82% terug genomen, er is zelfs nog maar 3% van het palingbestand over. Dit terwijl de bevolkingsgroei doorzet en vis de CO2 neutraalste voedselbron is. Vissen stoten in Europa iedere kilometer hun neus tegen een waterbeheersingsbarrière, waardoor de zij paaigebieden, opgroei habitats en overlevingsgebieden niet meer kunnen bereiken. Tevens zijn weinig gegevens over vismigratiegedrag en waterkwaliteit bekend. Smart Vislift is een voordelige plug&play technologische vispassage. 's Werelds eerste vispassage welke automatisch; per vis(migratie)soort zorgt voor de juiste stroomsnelheid, vissen monitort, waterkwaliteit meet, zichzelf reinigt, communiceert naar zijn beheerder zonder aanleg van kabels. Door deze data weten we echt alles van onze vissen en ons watersysteem. Door zijn aanwezige kunstmatige intelligentie gaat de vispassage anticiperen en voorspellingen doen, over de visstand, waterkwaliteit en het desbetreffende watersysteem. Hiermee wordt geen kostbaar zoetwater verspilt voor de vismigratie. Als grondstof worden gerecyclede kunststoffen en plastic-soup gebruikt om bij te kunnen dragen aan de circulaire economie.
Website innovatie www.vislift.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie Door klimaatverandering, bodemdaling, gletsjerverdwijning en zeespiegelstijging moeten we wereldwijd steeds meer barrières bouwen om de mens tegen het water te beschermen, waardoor vissen steeds minder kunnen gaan migreren om te kunnen overleven. Mede hierdoor neemt de visstand in een razend tempo af. De Smart Vislift kan eenvoudig overal ter wereld worden geplaatst, zodat vismigratie veel eenvoudiger en voordeliger gaat worden. Door zijn meetgegevens gaan we veel ontbrekende vismigratie-, waterkwaliteit- en watersysteemgegevens verkrijgen. Uit een grootschalig onderzoek is gebleken dat de traditionele vispassage (70%) niet of nauwelijks werken. De vispassage Smart Vislift gaat de wereld data leveren, waardoor we goed kunnen gaan sturen in ons watersysteem voor het behalen van de kaderrichtlijn doelstellingen vanuit de Europese Unie. Tevens zal vismigratie en waterbeheer door de Smart Vislift voordeliger worden voor het behalen
van de KRW doelstellingen die zijn vastgelegd. Hierdoor zal de visstand gaan verbeteren.
Bijdrage aan een betere wereld Tevens zal vismigratie en waterbeheer door de Smart Vislift voordeliger worden voor het behalen
van de KRW doelstellingen die zijn vastgelegd. Hierdoor zal de visstand enorm gaan verbeteren. Voor een betere biotoop en voldoende natuurlijke consumptie.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Er bestaan nog geen vispassages van/met deze gepatenteerde techniek. Tevens is de vispassage ook winnaar van de huidige Nederlandse waterinnovatieprijs.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact