Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

VeviGo BV

SOSvolaris platform

Bedrijfsnaam VeviGo BV
KvK Nummer 66029732
Website www.vevigo.nl
Beschrijving onderneming VeviGo B.V. levert onder de naam SOSvolaris totaaloplossingen en software op het gebied van mobiele (personen)alarmering en GPS volgsystemen.

SOSvolaris levert slimme oplossingen die bedrijven helpt een veiligere werkomgeving te creëren. De oplossingen bestaan uit betrouwbare hardware en software in de cloud. De software biedt onder meer real-time inzicht in calamiteiten en geeft de organisatie de mogelijkheid om via scenario’s zelf te bepalen wat er moet gebeuren bij bijvoorbeeld nood. Daarnaast kunnen de gekoppelde noodknoppen eenvoudig via de browser worden geconfigureerd. Dankzij integraties met een groot aantal systemen, zorgt SOSvolaris voor adequate opvolging van calamiteiten en alarmmeldingen.
Naam innovatie SOSvolaris platform
Beschrijving innovatie Met het veiligheidsplatform van SOSvolaris beheer je onder andere apparaten, personenalarmen, alarmmeldingen en scenario’s. Het platform is te benaderen vanuit iedere Chrome en FireFox webbrowser, waar dan ook.

Hierdoor heb je vanuit iedere webbrowser real-time inzicht in alarmmeldingen. Daarnaast kun je eenvoudig apparaten beheren en instellen zonder kabel. Zelfs wanneer de apparaten uit staan. Dankzij de krachtige scenariobouwer bepaal je zelf wat er moet gebeuren bij bijvoorbeeld een man down alarm. Je kunt oneindig veel scenario’s aanmaken. Stuur bijvoorbeeld een sms-bericht of spraakbericht naar een specifieke BHV'er of alle BHV’ers bij nood met daarin de locatie, naam en type alarm. Niet alleen alarmmeldingen kunnen dienen als trigger. Ook lege batterijen, het verlaten of betreden van een geofence en andere triggers kunnen een scenario opstarten.

Naast personenalarmen kunnen ook (smart)portofoons, brandmeldcentrales en andere systemen worden gekoppeld. Hierdoor wordt merkonafhankelijk de meest ideale veiligheidsoplossing gerealiseerd. Uniek zijn de uitgebreide mogelijkheden om door middel van radio beacons, bluetooth beacons of WiFi access points nauwkeurig de locatie van een alleenwerker of BHV'er binnen een gebouw te bepalen.

Snelle en adequate alarmopvolging wordt gerealiseerd door koppelingen met een Particuliere Alarmcentrale of directe melding naar de dichtstbijzijnde particuliere beveiliger via de koppeling met SequriX.
Website innovatie www.sosvolaris.com
Noodzaak en belang van deze innovatie Ons doel is om werknemers en werkgevers met een onbezorgd gevoel hun werk te kunnen laten doen. Door de verharding van onze maatschappij is de meerwaarde van onze dienstverlening niet meer beperkt tot de industrie.

Ambulante (zorg)medewerkers, receptie- en beveiligingspersoneel en winkeliers kunnen dankzij het SOSvolaris platform en een personenalarm direct de juiste hulp inschakelen wanneer een ongewenste situatie zoals agressie of geweld zich voordoet. Direct zijn alle gegevens die nodig zijn voor snelle en adequate alarmopvolging bekend bij de alarmopvolger. Dit terwijl de privacy van de persoon in kwestie is gewaarborgd.

Hierdoor neemt de kans dat een dreigende situatie tijdig wordt gede-escaleerd sterk toe. Een bezorgd gevoel tijdens het werk zorgt voor stress. Dankzij deze innovatie kun je met een onbezorgd gevoel jouw werk doen. Jouw privacy is gewaarborgd en je staat er nooit alleen voor! Het gevolg is duurzame inzetbaarheid en veilig alleen kunnen werken.

Tot slot draagt onze adequate alarmopvolging er aan bij dat de inzet van particuliere alarmcentrales en beveiligingsbedrijven van dusdanige grote toegevoegde waarde is dat dit kan bijdragen aan een lagere belasting van 112.
Bijdrage aan een betere wereld Dankzij de veelzijdigheid van het platform is het in veel gevallen mogelijk om gebruik te maken van reeds aanwezige hardware en systemen. Hierdoor hoeft er geen nieuwe apparatuur te worden aangeschaft om extra functionaliteiten te introduceren die de veiligheid verhogen. Doordat de slimmigheid van de oplossing niet meer in de hardware zit maar in de cloud dienstverlening maken we traditionele ‘domme’ hardware slim. Dit verlengt de levensduur.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Soms bieden fabrikanten van hardware hun eigen software om de hardware te configureren. Veelal moet de hardware hiervoor worden aangesloten op de computer. Daarbij is het door de gesloten aard van de software vaak niet mogelijk om producten van verschillende fabrikanten naast en met elkaar te gebruiken. Ons platform is universeel en niet productgebonden. De open aard van onze software maakt dat praktisch ieder systeem is te koppelen. Het grote aantal alarmcentrales en software van derden (waaronder SequriX, Safeguard en Capptions) dat is gekoppeld met het SOSvolaris platform is hiervan het bewijs.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact