Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Van der Ende Groep

Airmix

Bedrijfsnaam Van der Ende Groep
KvK Nummer 27230471
Website www.vanderendegroep.nl
Beschrijving onderneming Van der Ende Groep is innovator, producent en leverancier van technische producten op het gebied van watertechniek, luchtbehandeling en (industriële) filtratietechniek. Al 35 jaar produceren en leveren we een breed assortiment pompen en toebehoren, waterbehandelingsinstallaties, elektromotoren, frequentieregelaars, (regel)afsluiters, ventilatoren en industriële filterinstallaties. Wij bieden specialistisch advies en snelle uitgebreide technische dienstverlening aan de industrie, land- en tuinbouw, aannemerij en overheid. Onze vele innovatieve producten worden wereldwijd afgenomen.
Naam innovatie Airmix
Beschrijving innovatie Het doel van de Airmix installatie is om met gesloten schermdoek te kunnen ventileren. De Airmix zuigt lucht boven het scherm vandaan en blaast dit in de teeltruimte onder het schermdoek. Tevens werkt het systeem als een horizontaal circulatiesysteem, waardoor dit een multifunctioneel systeem betreft
Website innovatie https://youtu.be/QYKauAYYpSw
Noodzaak en belang van deze innovatie In de glastuinbouw is de potentiële impact bij zowel de sierteelt als de groenteteelt groot. De mogelijkheid om met een Airmix systeem een stabiel klimaat in de kas te creëren (met gesloten doek!), biedt veel kansen en komt de groei van het gewas ten goede (zowel kwantitatief als kwalitatief). Steeds meer kwekers (nationaal en internationaal) stappen daarom over op ons systeem.
Bijdrage aan een betere wereld De komende jaren zal de mondiale bevolking explosief stijgen. Hierdoor neemt de vraag naar voedsel toe. Naast de kwantiteit wordt de vraag naar kwaliteit ook steeds groter. De Nederlandse high tech glastuinbouw staat op eenzame hoogte. Deze sector zal haar kennis en ervaring moeten delen met de rest van de wereld om aan de steeds groter wordende mondiale vraag te kunnen voorzien. Een systeem als Airmix kan helpen een voorspelbaarder teelt te kweken en daarmee derhalve belangrijk in de voedselvoorzieningsketen.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Op de Airmix hebben we een zeer uitgebreid octrooi verkregen. Voor een geldig octrooi is er vereist dat de vinding, zoals beschreven door de conclusies, zowel nieuw als inventief is. Hiertoe wordt voorafgaand aan de verlening door een onderzoeker van de octrooiverlenende instantie (Octrooicentrum Nederland) een Nieuwheidsonderzoek uitgevoerd en op basis daarvan Schriftelijke Opinie afgegeven over de octrooieerbaarheid van de vinding.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact