Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

Undiemeister BV

Undiemeister Mellowood®

Bedrijfsnaam Undiemeister BV
KvK Nummer 53484754
Website https://undiemeister.com/
Beschrijving onderneming Verkoop van duurzame herenondermode via internet.
Naam innovatie Undiemeister Mellowood®
Beschrijving innovatie Voor Undiemeister ontwikkelden Adriaans en Vegter een eigen stof onder de naam Mellowood®. De stof is honderd procent milieuvriendelijk en maximaal CO2-neutraal.
Website innovatie https://undiemeister.com/onze-stof-mello...
Noodzaak en belang van deze innovatie Het is de enige textielstof die maximaal CO2 neutraal is. De lange termijn reactie op deze stof zal zijn dat steeds meer merken over zullen gaan stappen op het gebruiken van Mellowood® zoals ook genoeg merken de stap hebben gemaakt naar Bamboe. De eerste aanvragen om de stof in gebruik te nemen zijn inmiddels ontvangen.
Bijdrage aan een betere wereld Bijna 10% van de mondiale CO2 uitstoot komt voor rekening van textiel. De productie van 1 ton textiel levert 17 ton CO2-equivalent op, tegenover bijvoorbeeld 3,5 ton voor plastic en minder dan 1 ton voor papier. Daarmee heeft de textielindustrie een grote impact op milieu en klimaatverandering. Maar liefst 60% van de textielproductie wordt gebruikt voor kleding. Een meer duurzaam koopgedrag van consumenten op het gebied van kleding kan een forse ecologische en maatschappelijke bijdrage leveren. Met 3 biljoen dollar omzet en 60 miljoen mensen aan het werk zijn de economische belangen van de textiel industrie echter groot. Om de sector tot duurzame keuzes te dwingen zal de consument zelf tot andere keuzes moeten worden bewogen.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het maken van een stof is niet vernieuwend, het maken van een stof die CO2 neutraal ontwikkeld wordt is nieuw. De innovatie die hieraan ten grondslag ligt is het perfectioneren van eigenschappen van stoffen om vervolgens tot een nieuwe combinatie te komen die volledig voldoet aan de duurzaamheidsgedachte. Hierop heeft Undiemeister patent verkregen op Mellowood®.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact