Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Trewatin

Trewatin Watertable

Bedrijfsnaam Trewatin
KvK Nummer 67227465
Website www.trewatin.nl
Beschrijving onderneming Trewatin is een bedrijf dat zich richt op oplossingen tegen verdroging en hemelwateroverlast in de stedelijke omgeving middels door ons ontwikkelde, gepatenteerde oplossingen. Dit doen we door de klant (gemeenten, ingenieursbureaus en aannemers) van A tot Z te begeleiden in het proces en hiermee optimale service te bieden. Dit begint vaak bij het (schets)ontwerp, waarna er nog alle ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan over eventuele optimalisaties. Ook de uitvoering/realisatie nemen wij voor onze rekening. Op die manier kan de klant erop vertrouwen dat er een goede, robuuste oplossing gerealiseerd wordt. Na de realisatie begeleiden we de klant ook bij beheer en onderhoud.
Naam innovatie Trewatin Watertable
Beschrijving innovatie Het Trewatin Watertable systeem is een ondergronds mantoegankelijk systeem voor het bufferen en waar mogelijk infiltreren van hemelwater. Hiermee wordt water op straat en schades door wateroverlast (als gevolg van klimaatverandering voorkomen). Door het water in de bodem te laten infiltreren wordt verdroging bovendien tegen gegaan.
Het systeem bestaat uit slechts 3 verschillende prefab betonnen elementen, waardoor de constructie op de bouwplaats zeer snel gerealiseerd kan worden.

Dit gaat als volgt:
1. De verharding wordt verwijderd en er wordt een gat gegraven.
2. Het Watertable systeem wordt opgebouwd en aangesloten op de riolering.
3. Rondom en bovenop het Watertable systeem wordt aangevuld met grond, hierna wordt de verharding aangebracht.
4. Het plein/parkeerplaats is weer volledig te gebruiken voor (zwaar) verkeer en evenementen.
5. bij zware regenval wordt het Watertable systeem via de riolering gevuld

Het belangrijkste onderdeel van het Watertable systeem is het Watertable element. Dit is een vierkante tafel van 2000x2000mm (LxB) welke we in verschillende hoogtes van 500 tot 2750mm kunnen leveren. Deze verschillende hoogtes zijn noodzakelijk omdat de grondwaterstanden verspreid over Nederland variëren en je over het algemeen enkel boven het grondwater zo'n voorziening aan wilt leggen.

Het unieke aan het Watertable systeem is dat het bestaat uit prefab beton. Dit materiaal wordt breed toegepast in de bouw/infra, maar het Watertable systeem is de enige oplossing die het gebruikt voor ondergrondse waterkelders.
Dit heeft als voordeel dat het zeer snel te plaatsen is, maar in de toekomst ook eenvoudig te verplaatsen/uit te breiden of te verwijderen is. Hierbij zijn alle elementen volledig herbruikbaar en daarmee is dit het enige circulaire infiltratiesysteem.
Daarnaast is het geschikt voor belasting met zwaar verkeer bij een gronddekking van slechts 25cm. Evenementen en parkeren/rijden van vrachtverkeer is dus geen enkel probleem.
Met name het beheer/onderhoud geeft bij bestaande systemen problemen. Doordat het Watertable systeem mantoegankelijk is kan het zeer eenvoudig geïnspecteerd/gereinigd worden. De levensduur van het systeem is daarmee 4x langer dan bij de bestaande systemen.
Website innovatie https://trewatin.nl/trewatin_watertable
Noodzaak en belang van deze innovatie Door klimaatverandering worden de regen/onweersbuien steeds heftiger, waardoor er in steeds kortere tijd, steeds meer water valt. In een stedelijke omgeving raakt de riolering hierdoor in zeer korte tijd overbelast waarna het water op straat komt te staan en in veel gevallen zelfs forse schades aan woningen en winkelpanden toebrengt. Sla de nieuwsberichten er maar op na, de afgelopen jaren is het bijna maandelijks gebeurt en met de klimaatverandering wordt het risico de komende decennia alleen maar groter. Het Watertable systeem is hiervoor de oplossing. Pleinen en parkeerplaatsen zijn in een stedelijke omgeving vaak de enige plaatsen waar in potentie nog ruimte is voor het water en met het watertable systeem is hier dubbel ruimtegebruik mogelijk. Onder de grond een waterbuffer, met daarboven, zonder belemmeringen een parkeerplaats, plein of evenemententerrein.

Voor de sector is de impact van het Watertable systeem ook enorm, met name vanwege de mantoegankelijkheid. Voor ontwikkeling van het Watertable systeem was het onmogelijk om dit soort ondergrondse voorzieningen te reinigen/inspecteren. Lavasteen of kunststof kratten hebben deze mogelijkheid namelijk niet. Door de toepassing van het mantoegankelijke Watertable systeem is deze mogelijkheid er ineens wel. Vervuiling vanuit de riolering die bij de kunststof kratten en lava de levensduur vaak beperkte tot 20 jaar kan bij het Watertable systeem verwijderd worden waarmee de levensduur zeer fors verlengt wordt.

Voor aannemers is de snelle uitvoering belangrijk. De elementen komen kant en klaar vanuit de fabriek aan en kunnen vanaf de vrachtauto direct geplaatst worden. Na aanleg is het systeem bovendien direct met zwaar verkeer te belasten. Dit bespaart de aannemer al snel 6 weken uitvoeringstijd ten opzichte van in het werk gestorte kelders. Met de steeds hogere planningsdruk in de aannemerij zorgt het Watertable systeem dus voor extra ruimte in de planning.
Bijdrage aan een betere wereld Enerzijds door het voorkomen van wateroverlast waardoor bewoners en ondernemers in de binnenstad na aanleg van een Watertable systeem geen risico meer hebben op schade als gevolg van hevige neerslag.

Anderzijds doordat wij gebruik maken van de meest duurzame grondstoffen in onze producten. Wij zijn ons er terdege van bewust dat cement een bijdrage levert aan CO2 uitstoot. Echter door gebruik van gerecycled betongranulaat en bijmengen van afvalstoffen uit de hoogovens (hoogovenslakken), is de uitstoot bij de productie van onze producten slechts 50% van de uitstoot van vergelijkbare/concurrerende producten. Dit in combinatie met de veel langere levensduur (120 jaar) en dat het systeem in de toekomst volledig verplaatsbaar en herbruikbaar is, maakt dat ons systeem de meest duurzame oplossing is.

Qua bedrijfsfilosofie handelen wij ten alle tijden ethisch. Dit betekend dat wij onze leveranciers met 30 dagen betalen, ook al krijgen wij zelf soms pas met 60 dagen betaald en werken wij enkel met Nederlandse vakmensen.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Deze innovatie is nieuw omdat hij als eerste en enige bestaat uit prefab betonnen elementen. Door deze ‘legolisering’ kan het systeem in de toekomst eenvoudig verplaatst/verwijderd worden en zijn alle elementen volledig herbruikbaar. Dit is essentieel in een duurzame economie van de toekomst waarbij het gebruik van grondstoffen teruggedrongen dient te worden.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact