Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

The Imagineers

SEP (Stakeholder Engagement Platform)

Bedrijfsnaam The Imagineers
KvK Nummer 01124181
Website theimagineers.com
Beschrijving onderneming The Imagineers brengen veranderingen in leefomgeving in beeld en koppelen daar informatie aan. Denk aan nieuwe (snel)wegen, woonwijken, zonneparken, windmolenparken, hoogspanningsmasten. Door dit op een juiste manier te doen op het juiste tijdstip in het planproces, kunnen wij deze processen verbeteren en versnellen.

Wij hebben alles in huis om ‘morgen’ vandaag al zichtbaar te maken en begrip daarover te brengen. Van beeldvorming met 2D of 3D visualisaties, tot interactieve reizen door een virtuele wereld. En dat versnelt projecten van onze klanten (overheden, communicatiebureaus, ingenieursbureaus en adviesbureaus).
Naam innovatie SEP (Stakeholder Engagement Platform)
Beschrijving innovatie Met het Stakeholder Engagement Platform (kortweg SEP) betrek je onwetende burgers op een gemakkelijke en toegankelijke manier door hen op een kaart- en beeldgestuurde manier in een participatieve setting te informeren, consulteren en mee te co-creeren bij veranderingen in de fysieke leefomgeving. SEP wordt ingezet bij vraagstukken rondom de energietransitie en bij gebiedsontwikkeling.
Website innovatie theimagineers.com/SEP
Noodzaak en belang van deze innovatie Zeker nu door Corona het voor gemeenten en andere initiatiefnemers niet altijd mogelijk is om grote groepen mensen tijdens informatiebijeenkomsten op de hoogte te brengen biedt online participatie uitkomst. Daarnaast bereik je een grotere (veelal jongere doelgroep) die je minder vaak bij offline meetings treft.

De nieuwe omgevingswet die binnenkort haar intrede doet vraagt een meer participatieve setting waarbij in een open- en transparant planproces en op een bottom-up manier gezamenlijk plannen worden gerealiseerd. SEP vervult hierin de rol als 'collectief geheugen' en zorgt dat alle stakholders op en 'Jip en Janneke' manier met elkaar kunnen samenwerken.
Bijdrage aan een betere wereld Door stakeholders in de vroege fase inzicht en begrip te brengen krijgen ze meer kennis. Dit is nodig om beter mee te kunnen denken om vervolgens acceptatie en draagvlak te bereiken. Dit zorgt voor veel minder weerstand en 'gedoe' achteraf.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Op individuele onderdelen zijn er zeker deeloplossingen. Maar door digitale kaarten en (360 graden)beelden centraal te stellen (mensen herkennen hun omgeving het beste op een visuele manier i.p.v. in documenten of traditionele websites) en dit te combineren met context en een rijke set aan e-participatie onderdelen is een wereldwijd uniek product ontstaan die op elk device (smartphone, tablet, PC en touchscreens) is te gebruiken en met offline bijeenkomsten te combineren is. Gedurende het hele proces, wat soms meer dan 10 jaar kan duren wordt een tijdslijn bijgehouden en kunnen diverse unieke beeld- en kaartgestuurde enquêtes worden afgenomen.

SEP is een open platform die veel aandacht besteed aan het integreren van reeds bestaande data (van derden). Via diverse API's kunnen kaarten en 360graden foto's ingelezen worden en is er een naadloze integratie met ons andere product Windplanner (waarmee we vorig jaar op de 50ste plaats geëindigd zijn tijden de KvK innovatie top 100).

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact