Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Studio de Jonge

Faunest

Bedrijfsnaam Studio de Jonge
KvK Nummer 51739356
Website www.jenniferdejonge.nl
Beschrijving onderneming Ontwerpstudio voor een duurzame wereld.
Naam innovatie Faunest
Beschrijving innovatie Duurzame fauna voorzieningen, t.b.v. mitigrerende maatregelen i.h.k.v. de Wet natuurbescherming.
Maximale ecologische kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid, CO2 reducerende materialisatie.
Website innovatie www.faunest.com
Noodzaak en belang van deze innovatie Door gebruik te maken van CO2 reducerende materialen zorgen we voor een schonere lucht voor de beschermde diersoorten en onszelf. Daarnaast wordt per verkochte voorziening 1 boom aangeplant.
Bijdrage aan een betere wereld Bescherming van beschermde diersoorten, hun natuurlijke habitat terug aanleggen.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Woningen die momenteel worden gemaakt zijn vaak voorzien van formaldehyde uitstotende materialen en lijmsoorten.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact