Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

Studio RAP

New Delft Blue - 3D geprint keramiek

Bedrijfsnaam Studio RAP
KvK Nummer 66025796
Website www.studiorap.nl
Beschrijving onderneming Algoritmes, 3D-printers, VR-brillen: het ontwerpen van gebouwen gebeurt al lang niet meer met alleen pen en papier. Zo ontwerpt Studio RAP de bebouwde omgeving met behulp van algoritmes(computational design) die vervolgens computergestuurd(met behulp van robotarmen) gemaakt kan worden. Op deze wijze kan een kwalitatief betere leefomgeving ontworpen en gerealiseerd worden.
Naam innovatie New Delft Blue - 3D geprint keramiek
Beschrijving innovatie Studio RAP ontwikkelt New Delft Blue, 3d-geprint-keramiek voor architectonische gevelelementen. Deze gevelelementen worden met behulp van een robotarm laagsgewijs opgebouwd in klei, waarna deze worden, gedroogd, gestookt en geglazuurd. Zo kunnen vrij gevormde gevelelementen on-demand, zonder onnodig afval met hoge flexibiliteit, decentraal en voorraadloos geproduceerd met minder transport en een kleinere CO2 footprint.

Voor een nieuwbouwproject in Delft ontwerpt Studio RAP twee toegangspoorten waarin zij New Delft Blue toepassen. Deze poorten worden bekleedt met 3000 geveltegels; stuk voor stuk uniek in vorm en 3D geprint. Door 3D-kleiprinttechnologie, algoritmisch ontwerpen en ambachtelijke glazuurtechnieken te combineren, wordt het architecturale potentieel van keramiek en ornament van de 21e eeuw onthuld. Met behulp van een algoritmische benadering voor het ontwerpen van 3D-patronen wordt rekening gehouden met specifieke fabricage beperkingen bij het genereren van de geometrie van de tegels.
Website innovatie https://studiorap.nl/#/poortmeesters
Noodzaak en belang van deze innovatie New Delft Blue is een 3d-printtechnologie en is hiermee een sleuteltechnologie voor Digitale Fabricage. De Europese H2020 strategie onderstreept de rol van deze technologie als de ultieme oplossing voor het creëren van banen en het helpen groeien van de wereldwijde economie. Daarnaast draagt het bij aan een Level Playing Field waarin wereldwijd MKB’ers middels 3d-printing een bijdrage kunnen leveren aan het ontwerp en de creatie van producten die lokaal geproduceerd worden. Dit garandeert een open en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen.
Bijdrage aan een betere wereld De innovatie draagt ook bij aan het substantieel terugdringen van grondstoffen gebruik, deze technologie staat voor on-demand, zonder onnodig afval met hoge flexibiliteit, decentraal en voorraadloos produceren met minder transport en een kleinere CO2 footprint, het helpt zo mede de wereldwijde klimaatdoelen te bereiken.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel 3D-printtechnologie wordt in verschillende materialen op industriële schaal toegepast zoals: composieten, kunststoffen, beton en metaal,. De toepassing van 3d-geprint keramiek op deze schaal kent geen voorloper en is daarom vernieuwend en origineel.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact